Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΑΜ. & ΑΛ. ΤΖΟΥΑΝΑΚΗ Ο.Ε.
Διεύθυνση: ΙΩΝΙΑΣ 66, 71306, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Δήμος: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλέφωνο: 2810244667
FAX: 2810244667
e-mail: logistirio@amaj.gr
Νομική μορφή: ΟΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 81210000 Γενικός καθαρισμός κτιρίων 38100000 Συλλογή απορριμμάτων 38120000 Συλλογή επικίνδυνων απορριμμάτων 38122000 Υπηρεσίες διάθεσης επικίνδυνων απορριμμάτων 38212000 Υπηρεσίες διάθεσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων 45203000 Υπηρεσίες πλυσίματος, γυαλίσματος οχημάτων και παρόμοιες υπηρεσίες 56101900 Άλλες υπηρεσίες παροχής γευμάτων 56211900 Άλλες υπηρεσίες τροφοδοσίας εκδηλώσεων (catering) 56211901 Υπηρεσίες τροφοδοσίας συνεστιάσεων - εκδηλώσεων (catering) σε επαγγελματικούς χώρους 56291000 Υπηρεσίες εστιατορίου επί συμβάσει 70221401 Υπηρεσίες ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού επιχείρησης 78300000 Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού 78301500 Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού για ξενοδοχεία και εστιατόρια 78301900 Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού π.δ.κ.α. 81211000 Υπηρεσίες γενικού καθαρισμού κτιρίων 81211001 Υπηρεσίες εργολάβου καθαριότητας 81211002 Υπηρεσίες καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων κατοικιών και επαγγελματικών χώρων 81211003 Υπηρεσίες καθαριστή οικιών και άλλων χώρων 81221100 Υπηρεσίες καθαρισμού παράθυρων 81221200 Υπηρεσίες εξειδικευμένου καθαρισμού 81221203 Υπηρεσίες καθαρισμού ειδικών επαγγελματικών χώρων (νοσοκομείων κλπ) 81291901 Υπηρεσίες καθαρισμού μεταφορικών μέσων 81301001 Υπηρεσίες διαμόρφωσης και περιποίησης κήπων (υπηρεσίες κηπουρού) 96011900 Άλλες υπηρεσίες καθαρισμού υφασμάτων 96011903 Υπηρεσίες πλυσίματος ρούχων 96011905 Υπηρεσίες συλλογής και παράδοσης των προς πλύσιμο ρούχων
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 81210000 Γενικός καθαρισμός κτιρίων check
2 78300000 Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού  
3 78301500 Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού για ξενοδοχεία και εστιατόρια  
4 78301900 Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού π.δ.κ.α.  
5 96011900 Άλλες υπηρεσίες καθαρισμού υφασμάτων  
6 56101900 Άλλες υπηρεσίες παροχής γευμάτων  
7 56211900 Άλλες υπηρεσίες τροφοδοσίας εκδηλώσεων (catering)  
8 38100000 Συλλογή απορριμμάτων  
9 38120000 Συλλογή επικίνδυνων απορριμμάτων  
10 70221401 Υπηρεσίες ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού επιχείρησης  
11 81211000 Υπηρεσίες γενικού καθαρισμού κτιρίων  
12 38122000 Υπηρεσίες διάθεσης επικίνδυνων απορριμμάτων  
13 38212000 Υπηρεσίες διάθεσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων  
14 81301001 Υπηρεσίες διαμόρφωσης και περιποίησης κήπων (υπηρεσίες κηπουρού)  
15 81221200 Υπηρεσίες εξειδικευμένου καθαρισμού  
16 81211001 Υπηρεσίες εργολάβου καθαριότητας  
17 56291000 Υπηρεσίες εστιατορίου επί συμβάσει  
18 81221203 Υπηρεσίες καθαρισμού ειδικών επαγγελματικών χώρων (νοσοκομείων κλπ)  
19 81211002 Υπηρεσίες καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων κατοικιών και επαγγελματικών χώρων  
20 81291901 Υπηρεσίες καθαρισμού μεταφορικών μέσων  
21 81221100 Υπηρεσίες καθαρισμού παράθυρων  
22 81211003 Υπηρεσίες καθαριστή οικιών και άλλων χώρων  
23 96011903 Υπηρεσίες πλυσίματος ρούχων  
24 45203000 Υπηρεσίες πλυσίματος, γυαλίσματος οχημάτων και παρόμοιες υπηρεσίες  
25 96011905 Υπηρεσίες συλλογής και παράδοσης των προς πλύσιμο ρούχων  
26 56211901 Υπηρεσίες τροφοδοσίας συνεστιάσεων - εκδηλώσεων (catering) σε επαγγελματικούς χώρους  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121