Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: Γ. ΒΟΥΒΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
Διακριτικός τίτλος: ΞΥΣΤΡΑ
Διεύθυνση: Γ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΚΑΙ ΔΡΑΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟ 49, 71306, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Δήμος: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλέφωνο: 2810242880
FAX: 2810242880
e-mail: info@ksistra.gr
Νομική μορφή: ΕΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 85591911 Υπηρεσίες φροντιστηρίου γενικά (θετικών ή θεωρητικών επιστημών) 63111300 Παροχή υπηρεσιών εφαρμογών πληροφορικής 82191101 Υπηρεσίες παραγωγής φωτοτυπιών και φωτοαντιγράφων 85201000 Υπηρεσίες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 85201100 Επιγραμμικές (on line) υπηρεσίες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 85201200 Άλλες υπηρεσίες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 85311100 Επιγραμμικές (on line) υπηρεσίες κατώτερης γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 85321000 Υπηρεσίες τεχνικής και επαγγελματικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 85321100 Επιγραμμικές (on line) υπηρεσίες τεχνικής και επαγγελματικής κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 85411100 Επιγραμμικές (on line) υπηρεσίες μεταδευτεροβάθμιας μη τριτοβάθμιας γενικής εκπαίδευσης 85411400 Άλλες υπηρεσίες μεταδευτεροβάθμιας μη τριτοβάθμιας τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης 85421000 Υπηρεσίες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 85591101 Υπηρεσίες ξενόγλωσσης εκπαίδευσης μέσω υπολογιστή 85591102 Υπηρεσίες φροντιστηρίου ξένων γλωσσών 85591200 Υπηρεσίες σχολών Τεχνολογιών της Πληροφορίας (IT) 85591303 Υπηρεσίες εργαστηρίου ελευθέρων σπουδών, εκτός μεταλυκειακής εκπαίδευσης 85591906 Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω υπολογιστή 85591907 Υπηρεσίες καθηγητή 85601002 Υπηρεσίες σχεδιασμού και πιστοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 85591911 Υπηρεσίες φροντιστηρίου γενικά (θετικών ή θεωρητικών επιστημών) check
2 85411400 Άλλες υπηρεσίες μεταδευτεροβάθμιας μη τριτοβάθμιας τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης  
3 85201200 Άλλες υπηρεσίες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης  
4 85311100 Επιγραμμικές (on line) υπηρεσίες κατώτερης γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  
5 85411100 Επιγραμμικές (on line) υπηρεσίες μεταδευτεροβάθμιας μη τριτοβάθμιας γενικής εκπαίδευσης  
6 85201100 Επιγραμμικές (on line) υπηρεσίες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης  
7 85321100 Επιγραμμικές (on line) υπηρεσίες τεχνικής και επαγγελματικής κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  
8 63111300 Παροχή υπηρεσιών εφαρμογών πληροφορικής  
9 85591906 Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω υπολογιστή  
10 85591303 Υπηρεσίες εργαστηρίου ελευθέρων σπουδών, εκτός μεταλυκειακής εκπαίδευσης  
11 85591907 Υπηρεσίες καθηγητή  
12 85591101 Υπηρεσίες ξενόγλωσσης εκπαίδευσης μέσω υπολογιστή  
13 82191101 Υπηρεσίες παραγωγής φωτοτυπιών και φωτοαντιγράφων  
14 85201000 Υπηρεσίες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης  
15 85601002 Υπηρεσίες σχεδιασμού και πιστοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων  
16 85591200 Υπηρεσίες σχολών Τεχνολογιών της Πληροφορίας (IT)  
17 85321000 Υπηρεσίες τεχνικής και επαγγελματικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  
18 85421000 Υπηρεσίες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  
19 85591102 Υπηρεσίες φροντιστηρίου ξένων γλωσσών  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121