Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΚΡΗΤΙΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗ Ε.Ε.
Διακριτικός τίτλος: Δelta Cert
Διεύθυνση: Διομήδη 5, 71410, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Δήμος: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλέφωνο: 2810319135
FAX: 2818101811
e-mail: info@isohaccp.com
Ιστοσελίδα: www.isohaccp.com
Νομική μορφή: ΕΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
66199100 Υπηρεσίες παροχής χρηματοοικονομικών συμβουλών 18121000 Άλλες υπηρεσίες εκτύπωσης 18121400 Υπηρεσίες εκτύπωσης βιβλίων, χαρτών, υδρογραφικών ή παρόμοιων διαγραμμάτων κάθε είδους, εικόνων, σχεδίων και φωτογραφιών, ταχυδρομικών δελταρίων 18121900 Άλλες υπηρεσίες εκτύπωσης π.δ.κ.α. 70221508 Υπηρεσίες συμβουλών για έλεγχο ποιότητας 70221510 Υπηρεσίες συμβουλών για κανόνες ασφαλείας 82191101 Υπηρεσίες παραγωγής φωτοτυπιών και φωτοαντιγράφων 82991911 Υπηρεσίες προώθησης βιβλίων 84121100 Διοικητικές εκπαιδευτικές υπηρεσίες 85600000 Εκπαιδευτικές υποστηρικτικές δραστηριότητες
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 66199100 Υπηρεσίες παροχής χρηματοοικονομικών συμβουλών check
2 18121000 Άλλες υπηρεσίες εκτύπωσης  
3 18121900 Άλλες υπηρεσίες εκτύπωσης π.δ.κ.α.  
4 84121100 Διοικητικές εκπαιδευτικές υπηρεσίες  
5 85600000 Εκπαιδευτικές υποστηρικτικές δραστηριότητες  
6 18121400 Υπηρεσίες εκτύπωσης βιβλίων, χαρτών, υδρογραφικών ή παρόμοιων διαγραμμάτων κάθε είδους, εικόνων, σχεδίων και φωτογραφιών, ταχυδρομικών δελταρίων  
7 82191101 Υπηρεσίες παραγωγής φωτοτυπιών και φωτοαντιγράφων  
8 82991911 Υπηρεσίες προώθησης βιβλίων  
9 70221508 Υπηρεσίες συμβουλών για έλεγχο ποιότητας  
10 70221510 Υπηρεσίες συμβουλών για κανόνες ασφαλείας  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121