Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΤΙΕΡΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Διακριτικός τίτλος: ΤΙΕΡΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.
Διεύθυνση: ΠΛ. ΘΕΙΑΚΑΚΗ 2, 71202, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Δήμος: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλέφωνο: 2810245538
Ιστοσελίδα: www.tierra.gr
Νομική μορφή: ΕΠΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 43121200 Εργασίες εκσκαφών και μετακίνησης γαιών 38212100 Υπηρεσίες υγειονομικής ταφής απορριμμάτων 41200000 Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και μη 42110000 Κατασκευή δρόμων και αυτοκινητοδρόμων 42222300 Κατασκευαστικές εργασίες για μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 43291100 Εργασίες μόνωσης 46141300 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση άλλων μηχανημάτων και βιομηχανικού εξοπλισμού π.δ.κ.α. 46691572 Χονδρικό εμπόριο φωτοβολταϊκών στοιχείων 71111000 Παραγωγή σχεδίων και σκαριφημάτων για αρχιτεκτονικούς σκοπούς 71114100 Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής τοπίου 71120000 Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών 71121100 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών μηχανικού 74100000 Δραστηριότητες ειδικευμένου σχεδίου 74900000 Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 43121200 Εργασίες εκσκαφών και μετακίνησης γαιών check
2 74900000 Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.  
3 74100000 Δραστηριότητες ειδικευμένου σχεδίου  
4 71120000 Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών  
5 46141300 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση άλλων μηχανημάτων και βιομηχανικού εξοπλισμού π.δ.κ.α.  
6 43291100 Εργασίες μόνωσης  
7 42222300 Κατασκευαστικές εργασίες για μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας  
8 42110000 Κατασκευή δρόμων και αυτοκινητοδρόμων  
9 41200000 Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και μη  
10 71111000 Παραγωγή σχεδίων και σκαριφημάτων για αρχιτεκτονικούς σκοπούς  
11 71114100 Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής τοπίου  
12 71121100 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών μηχανικού  
13 38212100 Υπηρεσίες υγειονομικής ταφής απορριμμάτων  
14 46691572 Χονδρικό εμπόριο φωτοβολταϊκών στοιχείων  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.119