Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ Ι. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
Διακριτικός τίτλος: IDEAL ALOUMIN KAI ΣIA OE
Διεύθυνση: ΣΠΗΛΙΑΡΑ ΚΑΜΠΟΣ ΑΓ ΣΥΛΛΑ, 71500, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Δήμος: ΤΕΜΕΝΟΥΣ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλέφωνο: 2810319712,
FAX: 2810319712
e-mail: el.parasiris@gmail.com
Νομική μορφή: ΟΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 25120000 Κατασκευή μεταλλικών πορτών και παράθυρων 16231100 Κατασκευή παράθυρων, μπαλκονόπορτων και πλαισίων τους, πορτών και κασών και κατωφλίων για πόρτες, από ξύλο 16232000 Κατασκευή προκατασκευασμένων ξύλινων κτιρίων 23612000 Κατασκευή προκατασκευασμένων κτιρίων από σκυρόδεμα 25111000 Κατασκευή προκατασκευασμένων κτιρίων από μέταλλο 25112302 Κατασκευή μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας 25121000 Κατασκευή πορτών, παράθυρων και των πλαισίων τους, καθώς και κατωφλίων για πόρτες, από μέταλλο 25121001 Κατασκευή πορτών, παράθυρων και των πλαισίων τους, καθώς και κατωφλιών για πόρτες, από αλουμίνιο 25622001 Υπηρεσίες οξυγονοκόλλησης και ηλεκτροσυγκόλλησης μετάλλων 25990000 Κατασκευή άλλων μεταλλικών προϊόντων π.δ.κ.α. 31020000 Κατασκευή επίπλων κουζίνας 31091200 Κατασκευή ξύλινων επίπλων που χρησιμοποιούνται σε κρεβατοκάμαρες, τραπεζαρίες και στο καθιστικά 31091300 Κατασκευή ξύλινων επίπλων π.δ.κ.α. 41203000 Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις) 41204000 Κατασκευαστικές εργασίες για μη οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις) 43211004 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 43291200 Εργασίες τοποθέτησης περιφράξεων και κιγκλιδωμάτων 43321004 Εργασίες τοποθέτησης κινητών χωρισμάτων και ψευδοροφών σε κατασκευές 43321007 Εργασίες τοποθέτησης μεταλλικών στέγαστρων, θερμοκηπίων κλπ 43340000 Χρωματισμοί και τοποθέτηση υαλοπινάκων 43341000 Εργασίες χρωματισμών 43911000 Εργασίες κατασκευής στεγών 43994000 Εργασίες σκυροδέματος 43999000 Εξειδικευμένες κατασκευαστικές εργασίες π.δ.κ.α. 43999006 Εργασίες μετακίνησης κτιρίων 46731600 Χονδρικό εμπόριο άλλων οικοδομικών υλικών 46731636 Χονδρικό εμπόριο πορτών, παράθυρων και των πλαισίων τους, καθώς και κατωφλιών για πόρτες, από σίδηρο, χάλυβα ή αλουμίνιο 47524955 Λιανικό εμπόριο πορτών, παράθυρων και των πλαισίων τους, καθώς και κατωφλιών για πόρτες, από σίδηρο, χάλυβα ή αλουμίνιο
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 25120000 Κατασκευή μεταλλικών πορτών και παράθυρων check
2 43999000 Εξειδικευμένες κατασκευαστικές εργασίες π.δ.κ.α.  
3 43911000 Εργασίες κατασκευής στεγών  
4 43999006 Εργασίες μετακίνησης κτιρίων  
5 43994000 Εργασίες σκυροδέματος  
6 43321004 Εργασίες τοποθέτησης κινητών χωρισμάτων και ψευδοροφών σε κατασκευές  
7 43321007 Εργασίες τοποθέτησης μεταλλικών στέγαστρων, θερμοκηπίων κλπ  
8 43291200 Εργασίες τοποθέτησης περιφράξεων και κιγκλιδωμάτων  
9 43341000 Εργασίες χρωματισμών  
10 41204000 Κατασκευαστικές εργασίες για μη οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις)  
11 41203000 Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις)  
12 25990000 Κατασκευή άλλων μεταλλικών προϊόντων π.δ.κ.α.  
13 31020000 Κατασκευή επίπλων κουζίνας  
14 25112302 Κατασκευή μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας  
15 31091300 Κατασκευή ξύλινων επίπλων π.δ.κ.α.  
16 31091200 Κατασκευή ξύλινων επίπλων που χρησιμοποιούνται σε κρεβατοκάμαρες, τραπεζαρίες και στο καθιστικά  
17 16231100 Κατασκευή παράθυρων, μπαλκονόπορτων και πλαισίων τους, πορτών και κασών και κατωφλίων για πόρτες, από ξύλο  
18 25121001 Κατασκευή πορτών, παράθυρων και των πλαισίων τους, καθώς και κατωφλιών για πόρτες, από αλουμίνιο  
19 25121000 Κατασκευή πορτών, παράθυρων και των πλαισίων τους, καθώς και κατωφλίων για πόρτες, από μέταλλο  
20 25111000 Κατασκευή προκατασκευασμένων κτιρίων από μέταλλο  
21 23612000 Κατασκευή προκατασκευασμένων κτιρίων από σκυρόδεμα  
22 16232000 Κατασκευή προκατασκευασμένων ξύλινων κτιρίων  
23 47524955 Λιανικό εμπόριο πορτών, παράθυρων και των πλαισίων τους, καθώς και κατωφλιών για πόρτες, από σίδηρο, χάλυβα ή αλουμίνιο  
24 43211004 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων  
25 25622001 Υπηρεσίες οξυγονοκόλλησης και ηλεκτροσυγκόλλησης μετάλλων  
26 46731600 Χονδρικό εμπόριο άλλων οικοδομικών υλικών  
27 46731636 Χονδρικό εμπόριο πορτών, παράθυρων και των πλαισίων τους, καθώς και κατωφλιών για πόρτες, από σίδηρο, χάλυβα ή αλουμίνιο  
28 43340000 Χρωματισμοί και τοποθέτηση υαλοπινάκων  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121