Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΚΟΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Διεύθυνση: Λ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 286, 71409,
Δήμος: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλέφωνο: 281503005
e-mail: info@kozis.gr
Νομική μορφή: ΑΤΟΜΙΚΗ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 49421101 Υπηρεσίες μεταφοράς οικοσκευών 43999001 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες, που δεν κατονομάζονται ειδικά, με ίδια υλικά 43999002 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες, που δεν κατονομάζονται ειδικά, χωρίς ίδια υλικά 46211400 Χονδρικό εμπόριο ζωοτροφών 46311102 Χονδρικό εμπόριο ακατέργαστων ξηρών καρπών 46341101 Χονδρικό εμπόριο άλλων μη αλκοολούχων ποτών 46341200 Χονδρικό εμπόριο αλκοολούχων ποτών 46341202 Χονδρικό εμπόριο αποσταγμάτων, ηδύποτων, άλλων οινοπνευματωδών ποτών, σύνθετων αλκοολούχων παρασκευασμάτων για την παραγωγή ποτών 46711101 Χονδρικό εμπόριο άνθρακα, μη συσσωματωμένου 46711102 Χονδρικό εμπόριο γαιανθράκων 46711103 Χονδρικό εμπόριο καυσόξυλων 46711105 Χονδρικό εμπόριο μπρικετών, κατασκευασμένων από τύρφη 46711106 Χονδρικό εμπόριο μπρικετών, σφαιρών και παρόμοιων στερεών καυσίμων, που παράγονται από τον άνθρακα 46711107 Χονδρικό εμπόριο ξυλάνθρακα, καύσιμου 46711109 Χονδρικό εμπόριο στερεών βιοκαυσίμων 46751219 Χονδρικό εμπόριο βιομηχανικών μονοκαρβοξυλικών λιπαρών οξέων, όξινων ελαίων από ραφινάρισμα 46771013 Χονδρικό εμπόριο παλαιών σιδήρων και μετάλλων, κατάλληλων για επαναχρησιμοποίηση 47292421 Λιανικό εμπόριο ξηρών καρπών 47524113 Λιανικό εμπόριο μεταλλικών υφασμάτων, σιτών, πλεγμάτων, δικτυωτών και υλικών περίφραξης από σύρμα σιδήρου, χάλυβα ή χαλκού, τεταμένων φύλλων μετάλλου από σίδηρο, χάλυβα ή χαλκό 47524706 Λιανικό εμπόριο εναλλακτικών εργαλείων για εργαλεία χειρός, που είτε λειτουργούν με ρεύμα, είτε χωρίς ρεύμα, ή για εργαλειομηχανές 47524932 Λιανικό εμπόριο κεραμιδιών στεγών, στοιχείων, καλυμμάτων και επενδύσεων καπνοδόχων, αρχιτεκτονικών διακοσμητικών στοιχείων και άλλων κεραμικών κατασκευαστικών ειδών 47524950 Λιανικό εμπόριο οικοδομήσιμων υλικών γενικά 47524966 Λιανικό εμπόριο σιδήρου και μετάλλων για κατασκευές γενικά 47545400 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών 47595500 Λιανικό εμπόριο επίπλων 47788505 Λιανικό εμπόριο βιοκαυσίμων, όχι για κινητήρες 49411000 Υπηρεσίες οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων 52101000 Υπηρεσίες αποθήκευσης 49411907 Υπηρεσίες μεταφοράς με γερανοφόρα αυτοκίνητα 52241903 Υπηρεσίες μετακινήσεων φορτίων με γερανοφόρα οχήματα ή εγκαταστημένους γερανούς 52291000 Υπηρεσίες πρακτορείων μεταφορών εμπορευμάτων 77321000 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης μηχανημάτων και εξοπλισμού κατασκευών, και μηχανημάτων και εξοπλισμού για έργα πολιτικού μηχανικού 77321002 Υπηρεσίες ενοικίασης γερανού, χωρίς χειριστή
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 49421101 Υπηρεσίες μεταφοράς οικοσκευών check
2 43999001 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες, που δεν κατονομάζονται ειδικά, με ίδια υλικά  
3 43999002 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες, που δεν κατονομάζονται ειδικά, χωρίς ίδια υλικά  
4 47788505 Λιανικό εμπόριο βιοκαυσίμων, όχι για κινητήρες  
5 47524706 Λιανικό εμπόριο εναλλακτικών εργαλείων για εργαλεία χειρός, που είτε λειτουργούν με ρεύμα, είτε χωρίς ρεύμα, ή για εργαλειομηχανές  
6 47595500 Λιανικό εμπόριο επίπλων  
7 47545400 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών  
8 47524932 Λιανικό εμπόριο κεραμιδιών στεγών, στοιχείων, καλυμμάτων και επενδύσεων καπνοδόχων, αρχιτεκτονικών διακοσμητικών στοιχείων και άλλων κεραμικών κατασκευαστικών ειδών  
9 47524113 Λιανικό εμπόριο μεταλλικών υφασμάτων, σιτών, πλεγμάτων, δικτυωτών και υλικών περίφραξης από σύρμα σιδήρου, χάλυβα ή χαλκού, τεταμένων φύλλων μετάλλου από σίδηρο, χάλυβα ή χαλκό  
10 47292421 Λιανικό εμπόριο ξηρών καρπών  
11 47524950 Λιανικό εμπόριο οικοδομήσιμων υλικών γενικά  
12 47524966 Λιανικό εμπόριο σιδήρου και μετάλλων για κατασκευές γενικά  
13 52101000 Υπηρεσίες αποθήκευσης  
14 77321002 Υπηρεσίες ενοικίασης γερανού, χωρίς χειριστή  
15 77321000 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης μηχανημάτων και εξοπλισμού κατασκευών, και μηχανημάτων και εξοπλισμού για έργα πολιτικού μηχανικού  
16 52241903 Υπηρεσίες μετακινήσεων φορτίων με γερανοφόρα οχήματα ή εγκαταστημένους γερανούς  
17 49411907 Υπηρεσίες μεταφοράς με γερανοφόρα αυτοκίνητα  
18 49411000 Υπηρεσίες οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων  
19 52291000 Υπηρεσίες πρακτορείων μεταφορών εμπορευμάτων  
20 46311102 Χονδρικό εμπόριο ακατέργαστων ξηρών καρπών  
21 46341200 Χονδρικό εμπόριο αλκοολούχων ποτών  
22 46341101 Χονδρικό εμπόριο άλλων μη αλκοολούχων ποτών  
23 46711101 Χονδρικό εμπόριο άνθρακα, μη συσσωματωμένου  
24 46341202 Χονδρικό εμπόριο αποσταγμάτων, ηδύποτων, άλλων οινοπνευματωδών ποτών, σύνθετων αλκοολούχων παρασκευασμάτων για την παραγωγή ποτών  
25 46751219 Χονδρικό εμπόριο βιομηχανικών μονοκαρβοξυλικών λιπαρών οξέων, όξινων ελαίων από ραφινάρισμα  
26 46711102 Χονδρικό εμπόριο γαιανθράκων  
27 46211400 Χονδρικό εμπόριο ζωοτροφών  
28 46711103 Χονδρικό εμπόριο καυσόξυλων  
29 46711105 Χονδρικό εμπόριο μπρικετών, κατασκευασμένων από τύρφη  
30 46711106 Χονδρικό εμπόριο μπρικετών, σφαιρών και παρόμοιων στερεών καυσίμων, που παράγονται από τον άνθρακα  
31 46711107 Χονδρικό εμπόριο ξυλάνθρακα, καύσιμου  
32 46771013 Χονδρικό εμπόριο παλαιών σιδήρων και μετάλλων, κατάλληλων για επαναχρησιμοποίηση  
33 46711109 Χονδρικό εμπόριο στερεών βιοκαυσίμων  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121