Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΜΕΘΟΔΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: ΜΕΘΟΔΙΚΗ Α.Τ.Ε.Ε.
Διεύθυνση: ΘΑΛΗΤΑ 17, 71202, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Δήμος: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλέφωνο: 2810346326
FAX: 2810333226
e-mail: methodikiatee@gmail.com
Ιστοσελίδα: www.methodiki.eu
Νομική μορφή: ΑΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 42992900 Κατασκευαστικές εργασίες για κατασκευές πολιτικού μηχανικού π.δ.κ.α. 01500000 Μικτές γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριότητες 25110000 Κατασκευή μεταλλικών σκελετών και μερών μεταλλικών σκελετών 25120000 Κατασκευή μεταλλικών πορτών και παράθυρων 30110000 Ναυπήγηση πλοίων και πλωτών κατασκευών 30120000 Ναυπήγηση σκαφών αναψυχής και αθλητισμού 33110000 Επισκευή μεταλλικών προϊόντων 33150000 Επισκευή και συντήρηση πλοίων και σκαφών 33200000 Εγκατάσταση βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού 36000000 Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού 37000000 Επεξεργασία λυμάτων 38110000 Συλλογή μη επικίνδυνων απορριμμάτων 38120000 Συλλογή επικίνδυνων απορριμμάτων 39000000 Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων 41100000 Ανάπτυξη οικοδομικών σχεδίων 41200000 Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και μη 42110000 Κατασκευή δρόμων και αυτοκινητοδρόμων 42120000 Κατασκευή σιδηροδρομικών γραμμών και υπόγειων σιδηροδρόμων 42130000 Κατασκευή γεφυρών και σηράγγων 42210000 Κατασκευή κοινωφελών έργων σχετικών με μεταφορά υγρών 42220000 Κατασκευή κοινωφελών έργων ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών 42910000 Κατασκευή υδραυλικών και λιμενικών έργων 42990000 Κατασκευή άλλων έργων πολιτικού μηχανικού π.δ.κ.α. 43110000 Κατεδαφίσεις 43120000 Προετοιμασία εργοτάξιου 43130000 Δοκιμαστικές γεωτρήσεις 43210000 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 43220000 Υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης 43290000 Άλλες κατασκευαστικές εγκαταστάσεις 43310000 Επιχρίσεις κονιαμάτων 43320000 Ξυλουργικές εργασίες 43330000 Επενδύσεις δαπέδων και τοίχων 43340000 Χρωματισμοί και τοποθέτηση υαλοπινάκων 43390000 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώματος 43910000 Δραστηριότητες κατασκευής στεγών 43990000 Άλλες εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες π.δ.κ.α. 46130000 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ξυλείας και οικοδομικών υλικών 46140000 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση μηχανημάτων, βιομηχανικού εξοπλισμού, πλοίων και αεροσκαφών 46141340 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ψυκτικού και κλιματιστικού εξοπλισμού μη οικιακής χρήσης 46180000 Εμπορικοί αντιπρόσωποι ειδικευμένοι στην πώληση άλλων συγκεκριμένων προϊόντων 46191006 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ειδών γενικά προς το Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, νοσοκομεία, δημοτικά κλπ κοινωφελή ή όχι ιδρύματα και καταστήματα 46691938 Χονδρικό εμπόριο κλιματιστικών μηχανημάτων 46730000 Χονδρικό εμπόριο ξυλείας, οικοδομικών υλικών και ειδών υγιεινής 46740000 Χονδρικό εμπόριο σιδηρικών, υδραυλικών ειδών και εξοπλισμού και προμηθειών για εγκαταστάσεις θέρμανσης 46761000 Χονδρικό εμπόριο άλλων ενδιάμεσων προϊόντων 46901008 Χονδρικό εμπόριο προμήθειας διάφορων ειδών γενικά προς το Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νοσοκομεία, δημοτικά κλπ κοινωφελή ή όχι ιδρύματα και καταστήματα 68100000 Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων 68200000 Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων 68320000 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης 71120000 Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών 71200000 Τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις 78301900 Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού π.δ.κ.α.
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 42992900 Κατασκευαστικές εργασίες για κατασκευές πολιτικού μηχανικού π.δ.κ.α. check
2 43990000 Άλλες εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.  
3 43290000 Άλλες κατασκευαστικές εγκαταστάσεις  
4 43390000 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώματος  
5 78301900 Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού π.δ.κ.α.  
6 68100000 Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων  
7 41100000 Ανάπτυξη οικοδομικών σχεδίων  
8 68320000 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης  
9 43130000 Δοκιμαστικές γεωτρήσεις  
10 39000000 Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων  
11 43910000 Δραστηριότητες κατασκευής στεγών  
12 71120000 Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών  
13 33200000 Εγκατάσταση βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού  
14 68200000 Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων  
15 46180000 Εμπορικοί αντιπρόσωποι ειδικευμένοι στην πώληση άλλων συγκεκριμένων προϊόντων  
16 46191006 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ειδών γενικά προς το Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, νοσοκομεία, δημοτικά κλπ κοινωφελή ή όχι ιδρύματα και καταστήματα  
17 46140000 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση μηχανημάτων, βιομηχανικού εξοπλισμού, πλοίων και αεροσκαφών  
18 46130000 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ξυλείας και οικοδομικών υλικών  
19 46141340 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ψυκτικού και κλιματιστικού εξοπλισμού μη οικιακής χρήσης  
20 43330000 Επενδύσεις δαπέδων και τοίχων  
21 37000000 Επεξεργασία λυμάτων  
22 33150000 Επισκευή και συντήρηση πλοίων και σκαφών  
23 33110000 Επισκευή μεταλλικών προϊόντων  
24 43310000 Επιχρίσεις κονιαμάτων  
25 43210000 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις  
26 42990000 Κατασκευή άλλων έργων πολιτικού μηχανικού π.δ.κ.α.  
27 42130000 Κατασκευή γεφυρών και σηράγγων  
28 42110000 Κατασκευή δρόμων και αυτοκινητοδρόμων  
29 42220000 Κατασκευή κοινωφελών έργων ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών  
30 42210000 Κατασκευή κοινωφελών έργων σχετικών με μεταφορά υγρών  
31 41200000 Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και μη  
32 25120000 Κατασκευή μεταλλικών πορτών και παράθυρων  
33 25110000 Κατασκευή μεταλλικών σκελετών και μερών μεταλλικών σκελετών  
34 42120000 Κατασκευή σιδηροδρομικών γραμμών και υπόγειων σιδηροδρόμων  
35 42910000 Κατασκευή υδραυλικών και λιμενικών έργων  
36 43110000 Κατεδαφίσεις  
37 01500000 Μικτές γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριότητες  
38 30110000 Ναυπήγηση πλοίων και πλωτών κατασκευών  
39 30120000 Ναυπήγηση σκαφών αναψυχής και αθλητισμού  
40 43320000 Ξυλουργικές εργασίες  
41 43120000 Προετοιμασία εργοτάξιου  
42 38120000 Συλλογή επικίνδυνων απορριμμάτων  
43 38110000 Συλλογή μη επικίνδυνων απορριμμάτων  
44 36000000 Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού  
45 71200000 Τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις  
46 43220000 Υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης  
47 46761000 Χονδρικό εμπόριο άλλων ενδιάμεσων προϊόντων  
48 46691938 Χονδρικό εμπόριο κλιματιστικών μηχανημάτων  
49 46730000 Χονδρικό εμπόριο ξυλείας, οικοδομικών υλικών και ειδών υγιεινής  
50 46901008 Χονδρικό εμπόριο προμήθειας διάφορων ειδών γενικά προς το Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νοσοκομεία, δημοτικά κλπ κοινωφελή ή όχι ιδρύματα και καταστήματα  
51 46740000 Χονδρικό εμπόριο σιδηρικών, υδραυλικών ειδών και εξοπλισμού και προμηθειών για εγκαταστάσεις θέρμανσης  
52 43340000 Χρωματισμοί και τοποθέτηση υαλοπινάκων  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121