Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: Ε. ΑΣΤΡΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
Διακριτικός τίτλος: ΕΝΤΕΚ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ή ENTEC GREEN ECONOMY CONSULTANTS
Διεύθυνση: ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 36, 71202, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Δήμος: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλέφωνο: 2810287881
FAX: 2810222985
e-mail: e.astrakianakis@entec.gr
Ιστοσελίδα: www.entec.biz
Νομική μορφή: ΕΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 72191501 Υπηρεσίες περιβαλλοντικής έρευνας 35110000 Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος 42221000 Κατασκευή κοινωφελών έργων ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών 46691551 Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων μετατροπής ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική 62011000 Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας 63110000 Επεξεργασία δεδομένων, καταχώρηση και συναφείς δραστηριότητες 63111103 Υπηρεσίες διάθεσης εξοπλισμού επεξεργασίας δεδομένων ή δικτύων (υπολογιστικής ισχύος κλπ) 65110000 Ασφάλειες ζωής 65120000 Ασφάλειες εκτός από τις ασφάλειες ζωής 66221001 Υπηρεσίες ασφαλιστικού πράκτορα και ασφαλιστικού συμβούλου 68310000 Μεσιτικά γραφεία ακινήτων 68311000 Υπηρεσίες μεσιτικού γραφείου ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης 69202201 Υπηρεσίες λογιστή για σύνταξη οικονομικών καταστάσεων και φορολογικών δηλώσεων 69202300 Υπηρεσίες τήρησης λογιστικών βιβλίων 69202302 Υπηρεσίες τήρησης λογιστικών βιβλίων με προσωπική εργασία 70222003 Υπηρεσίες συντονισμού και επιθεώρησης υπεργολάβων 71121103 Υπηρεσίες οικονομοτεχνικών μελετών 74901300 Υπηρεσίες παροχής περιβαλλοντικών συμβουλών 63111300 Παροχή υπηρεσιών εφαρμογών πληροφορικής 63113000 Διάθεση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στο διαδίκτυο 64193000 Άλλες υπηρεσίες χρηματικής διαμεσολάβησης π.δ.κ.α. 70221505 Υπηρεσίες πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης ποιότητας 71121300 Υπηρεσίες μηχανικών για ενεργειακά έργα 73201901 Υπηρεσίες ανεύρεσης πελατών 82301000 Υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 72191501 Υπηρεσίες περιβαλλοντικής έρευνας check
2 64193000 Άλλες υπηρεσίες χρηματικής διαμεσολάβησης π.δ.κ.α.  
3 65120000 Ασφάλειες εκτός από τις ασφάλειες ζωής  
4 65110000 Ασφάλειες ζωής  
5 63113000 Διάθεση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στο διαδίκτυο  
6 63110000 Επεξεργασία δεδομένων, καταχώρηση και συναφείς δραστηριότητες  
7 42221000 Κατασκευή κοινωφελών έργων ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών  
8 68310000 Μεσιτικά γραφεία ακινήτων  
9 35110000 Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος  
10 63111300 Παροχή υπηρεσιών εφαρμογών πληροφορικής  
11 73201901 Υπηρεσίες ανεύρεσης πελατών  
12 66221001 Υπηρεσίες ασφαλιστικού πράκτορα και ασφαλιστικού συμβούλου  
13 63111103 Υπηρεσίες διάθεσης εξοπλισμού επεξεργασίας δεδομένων ή δικτύων (υπολογιστικής ισχύος κλπ)  
14 82301000 Υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων  
15 69202201 Υπηρεσίες λογιστή για σύνταξη οικονομικών καταστάσεων και φορολογικών δηλώσεων  
16 68311000 Υπηρεσίες μεσιτικού γραφείου ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης  
17 71121300 Υπηρεσίες μηχανικών για ενεργειακά έργα  
18 71121103 Υπηρεσίες οικονομοτεχνικών μελετών  
19 74901300 Υπηρεσίες παροχής περιβαλλοντικών συμβουλών  
20 70221505 Υπηρεσίες πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης ποιότητας  
21 70222003 Υπηρεσίες συντονισμού και επιθεώρησης υπεργολάβων  
22 62011000 Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας  
23 69202300 Υπηρεσίες τήρησης λογιστικών βιβλίων  
24 69202302 Υπηρεσίες τήρησης λογιστικών βιβλίων με προσωπική εργασία  
25 46691551 Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων μετατροπής ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121