Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: Ε. ΑΣΤΡΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
Διακριτικός τίτλος: ΕΝΤΕΚ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ή ENTEC GREEN ECONOMY CONSULTANTS
Διεύθυνση: ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 36, 71202, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Δήμος: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλέφωνο: 2810287881
FAX: 2810222985
e-mail: e.astrakianakis@entec.gr
Ιστοσελίδα: www.entec.biz
Νομική μορφή: ΕΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 72191501 Υπηρεσίες περιβαλλοντικής έρευνας 28291200 Κατασκευή μηχανημάτων και συσκευών διήθησης ή καθαρισμού, για υγρά 35110000 Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος 42221000 Κατασκευή κοινωφελών έργων ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών 42990000 Κατασκευή άλλων έργων πολιτικού μηχανικού π.δ.κ.α. 43210000 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 43290000 Άλλες κατασκευαστικές εγκαταστάσεις 46511000 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού 46691551 Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων μετατροπής ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική 46691572 Χονδρικό εμπόριο φωτοβολταϊκών στοιχείων 47413100 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων και λογισμικού 47545441 Λιανικό εμπόριο φωτοβολταϊκών στοιχείων 62011000 Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας 63111103 Υπηρεσίες διάθεσης εξοπλισμού επεξεργασίας δεδομένων ή δικτύων (υπολογιστικής ισχύος κλπ) 65110000 Ασφάλειες ζωής 65120000 Ασφάλειες εκτός από τις ασφάλειες ζωής 66221001 Υπηρεσίες ασφαλιστικού πράκτορα και ασφαλιστικού συμβούλου 68310000 Μεσιτικά γραφεία ακινήτων 68311000 Υπηρεσίες μεσιτικού γραφείου ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης 69202201 Υπηρεσίες λογιστή για σύνταξη οικονομικών καταστάσεων και φορολογικών δηλώσεων 69202300 Υπηρεσίες τήρησης λογιστικών βιβλίων 69202302 Υπηρεσίες τήρησης λογιστικών βιβλίων με προσωπική εργασία 70222003 Υπηρεσίες συντονισμού και επιθεώρησης υπεργολάβων 71121103 Υπηρεσίες οικονομοτεχνικών μελετών 74901300 Υπηρεσίες παροχής περιβαλλοντικών συμβουλών
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 72191501 Υπηρεσίες περιβαλλοντικής έρευνας check
2 43290000 Άλλες κατασκευαστικές εγκαταστάσεις  
3 65120000 Ασφάλειες εκτός από τις ασφάλειες ζωής  
4 65110000 Ασφάλειες ζωής  
5 43210000 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις  
6 42990000 Κατασκευή άλλων έργων πολιτικού μηχανικού π.δ.κ.α.  
7 42221000 Κατασκευή κοινωφελών έργων ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών  
8 28291200 Κατασκευή μηχανημάτων και συσκευών διήθησης ή καθαρισμού, για υγρά  
9 47413100 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων και λογισμικού  
10 47545441 Λιανικό εμπόριο φωτοβολταϊκών στοιχείων  
11 68310000 Μεσιτικά γραφεία ακινήτων  
12 35110000 Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος  
13 66221001 Υπηρεσίες ασφαλιστικού πράκτορα και ασφαλιστικού συμβούλου  
14 63111103 Υπηρεσίες διάθεσης εξοπλισμού επεξεργασίας δεδομένων ή δικτύων (υπολογιστικής ισχύος κλπ)  
15 69202201 Υπηρεσίες λογιστή για σύνταξη οικονομικών καταστάσεων και φορολογικών δηλώσεων  
16 68311000 Υπηρεσίες μεσιτικού γραφείου ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης  
17 71121103 Υπηρεσίες οικονομοτεχνικών μελετών  
18 74901300 Υπηρεσίες παροχής περιβαλλοντικών συμβουλών  
19 70222003 Υπηρεσίες συντονισμού και επιθεώρησης υπεργολάβων  
20 62011000 Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας  
21 69202300 Υπηρεσίες τήρησης λογιστικών βιβλίων  
22 69202302 Υπηρεσίες τήρησης λογιστικών βιβλίων με προσωπική εργασία  
23 46511000 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού  
24 46691551 Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων μετατροπής ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική  
25 46691572 Χονδρικό εμπόριο φωτοβολταϊκών στοιχείων  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121