Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΜΙΧΑΗΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Διακριτικός τίτλος: MEGA CONSTRUCTION ΕΠΕ
Διεύθυνση: ΟΔΟΣ Δ ΚΑΙ Θ ΒΙΠΕ, 71601, ΝΕΑ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ
Δήμος: ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλέφωνο: 2810381818|-
e-mail: info@michailos.gr
Νομική μορφή: ΕΠΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 43999007 Εργασίες χειριστή μηχανημάτων κατασκευών (χωματουργικών, οδοποιητικών κλπ) 10321700 Παραγωγή μειγμάτων χυμών φρούτων και λαχανικών 10891900 Παραγωγή διαφόρων προϊόντων διατροφής π.δ.κ.α. 20157000 Παραγωγή λιπασμάτων π.δ.κ.α. 20159900 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής λιπασμάτων και αζωτούχων ενώσεων 37001100 Υπηρεσίες αποκομιδής και επεξεργασίας λυμάτων 37002000 Υπηρεσίες παραγωγής λυματολάσπης 38111000 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων 38212900 Άλλες υπηρεσίες διάθεσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων 41201000 Κατασκευή οικιστικών κτιρίων 42990000 Κατασκευή άλλων έργων πολιτικού μηχανικού π.δ.κ.α. 46221002 Χονδρικό εμπόριο δενδρυλλίων και φυτών (εκτός καλλωπιστικών φυτών) 46221006 Χονδρικό εμπόριο πολλαπλασιαστικού υλικού φυτών 46361000 Χονδρικό εμπόριο ζάχαρης, σοκολάτας και ειδών ζαχαροπλαστικής 46382103 Χονδρικό εμπόριο συμπληρωμάτων υγιεινής διατροφής 46461114 Χονδρικό εμπόριο φαρμακευτικών αφεψημάτων βοτάνων 46461212 Χονδρικό εμπόριο ιατρικών αναλώσιμων υλικών 46741113 Χονδρικό εμπόριο σιδηρών σωλήνων, σιδηρών ανοξείδωτων αξόνων και σιδηροδοκών 46751103 Χονδρικό εμπόριο απολυμαντικών 47292301 Λιανικό εμπόριο ειδών υγιεινής διατροφής 47292406 Λιανικό εμπόριο άλλων προϊόντων διατροφής π.δ.κ.α. 47747510 Λιανικό εμπόριο ιατρικών αναλώσιμων υλικών 47767803 Λιανικό εμπόριο απολυμαντικών
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 43999007 Εργασίες χειριστή μηχανημάτων κατασκευών (χωματουργικών, οδοποιητικών κλπ) check
2 38212900 Άλλες υπηρεσίες διάθεσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων  
3 20159900 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής λιπασμάτων και αζωτούχων ενώσεων  
4 42990000 Κατασκευή άλλων έργων πολιτικού μηχανικού π.δ.κ.α.  
5 41201000 Κατασκευή οικιστικών κτιρίων  
6 47292406 Λιανικό εμπόριο άλλων προϊόντων διατροφής π.δ.κ.α.  
7 47767803 Λιανικό εμπόριο απολυμαντικών  
8 47292301 Λιανικό εμπόριο ειδών υγιεινής διατροφής  
9 47747510 Λιανικό εμπόριο ιατρικών αναλώσιμων υλικών  
10 10891900 Παραγωγή διαφόρων προϊόντων διατροφής π.δ.κ.α.  
11 20157000 Παραγωγή λιπασμάτων π.δ.κ.α.  
12 10321700 Παραγωγή μειγμάτων χυμών φρούτων και λαχανικών  
13 37001100 Υπηρεσίες αποκομιδής και επεξεργασίας λυμάτων  
14 37002000 Υπηρεσίες παραγωγής λυματολάσπης  
15 38111000 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων  
16 46751103 Χονδρικό εμπόριο απολυμαντικών  
17 46221002 Χονδρικό εμπόριο δενδρυλλίων και φυτών (εκτός καλλωπιστικών φυτών)  
18 46361000 Χονδρικό εμπόριο ζάχαρης, σοκολάτας και ειδών ζαχαροπλαστικής  
19 46461212 Χονδρικό εμπόριο ιατρικών αναλώσιμων υλικών  
20 46221006 Χονδρικό εμπόριο πολλαπλασιαστικού υλικού φυτών  
21 46741113 Χονδρικό εμπόριο σιδηρών σωλήνων, σιδηρών ανοξείδωτων αξόνων και σιδηροδοκών  
22 46382103 Χονδρικό εμπόριο συμπληρωμάτων υγιεινής διατροφής  
23 46461114 Χονδρικό εμπόριο φαρμακευτικών αφεψημάτων βοτάνων  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121