Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
Διακριτικός τίτλος: MP MECHANICAL PROJECTS
Διεύθυνση: Λ.ΙΚΑΡΟΥ 16, 71306, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Δήμος: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλέφωνο: 2810300638
e-mail: mechanicalprojects@gmail.com
Νομική μορφή: ΑΤΟΜΙΚΗ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 71121305 Υπηρεσίες εκπόνησης μηχανολογικών μελετών κτιρίων (θέρμανσης, κλιματισμού κλπ) 43291100 Εργασίες μόνωσης 46141307 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση άλλων μηχανημάτων γενικής χρήσης π.δ.κ.α. 46691200 Χονδρικό εμπόριο προμηθειών που σχετίζονται με μηχανήματα και είδη εξοπλισμού 43220000 Υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης 43211000 Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 42900000 Κατασκευή άλλων έργων πολιτικού μηχανικού 71121601 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών υδραυλικών έργων (εγγειοβελτιωτικών έργων, αντιπλημμυρικών έργων, φραγμάτων, υδρεύσεων και αποχετεύσεων) 46741202 Χονδρικό εμπόριο ειδών κεντρικής θέρμανσης (λεβήτων, καυστήρων αέριων καυσίμων ή πετρελαίου, κυκλοφορητών, θερμοσίφωνων κλπ εξαρτημάτων θέρμανσης) 47545438 Λιανικό εμπόριο υλικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 46691533 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρολογικού υλικού υψηλής τάσεως 47524507 Λιανικό εμπόριο υδραυλικών ειδών 47545421 Λιανικό εμπόριο κλιματιστικών μηχανημάτων 46741200 Χονδρικό εμπόριο υδραυλικού εξοπλισμού και εξοπλισμού και προμηθειών για εγκαταστάσεις θέρμανσης 46691997 Χονδρικό εμπόριο υδραυλικών κινητήρων και κινητήρων πεπιεσμένου αέρα και μερών τους 46691551 Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων μετατροπής ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 71121305 Υπηρεσίες εκπόνησης μηχανολογικών μελετών κτιρίων (θέρμανσης, κλιματισμού κλπ) check
2 46141307 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση άλλων μηχανημάτων γενικής χρήσης π.δ.κ.α.  
3 43211000 Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων  
4 43291100 Εργασίες μόνωσης  
5 42900000 Κατασκευή άλλων έργων πολιτικού μηχανικού  
6 47545421 Λιανικό εμπόριο κλιματιστικών μηχανημάτων  
7 47524507 Λιανικό εμπόριο υδραυλικών ειδών  
8 47545438 Λιανικό εμπόριο υλικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων  
9 43220000 Υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης  
10 71121601 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών υδραυλικών έργων (εγγειοβελτιωτικών έργων, αντιπλημμυρικών έργων, φραγμάτων, υδρεύσεων και αποχετεύσεων)  
11 46741202 Χονδρικό εμπόριο ειδών κεντρικής θέρμανσης (λεβήτων, καυστήρων αέριων καυσίμων ή πετρελαίου, κυκλοφορητών, θερμοσίφωνων κλπ εξαρτημάτων θέρμανσης)  
12 46691533 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρολογικού υλικού υψηλής τάσεως  
13 46691551 Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων μετατροπής ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική  
14 46691200 Χονδρικό εμπόριο προμηθειών που σχετίζονται με μηχανήματα και είδη εξοπλισμού  
15 46741200 Χονδρικό εμπόριο υδραυλικού εξοπλισμού και εξοπλισμού και προμηθειών για εγκαταστάσεις θέρμανσης  
16 46691997 Χονδρικό εμπόριο υδραυλικών κινητήρων και κινητήρων πεπιεσμένου αέρα και μερών τους  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121