Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
Διακριτικός τίτλος: ΚΗΠΟΡΑΜΑ ΚΡΗΤΗΣ
Διεύθυνση: ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΛΑΓΚΑΔΙ, 70014, ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ
Δήμος: ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
e-mail: kiporamakritis@gmail.com
Νομική μορφή: ΑΤΟΜΙΚΗ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 01611000 Υποστηρικτικές υπηρεσίες για τη φυτική παραγωγή 01611012 Υπηρεσίες σποράς και φύτευσης αγροτικών προϊόντων 02101000 Δασοκομικές δραστηριότητες σε ζώντα δασικά φυτά· συλλογή σπόρων δασικών φυτών 02102000 Υπηρεσίες φυτωρίων δασικών δέντρων 28300000 Κατασκευή γεωργικών και δασοκομικών μηχανημάτων 43221103 Εγκατάσταση συστημάτων σωληνώσεων ζεστού και κρύου νερού 46211200 Χονδρικό εμπόριο σπόρων (εκτός των ελαιούχων σπόρων) 46211304 Χονδρικό εμπόριο ελαιών 46221000 Χονδρικό εμπόριο λουλουδιών και φυτών 46611100 Χονδρικό εμπόριο αγροτικών και δασοκομικών μηχανημάτων, εξοπλισμού και προμηθειών, συμπεριλαμβανομένων των ελκυστήρων 46611200 Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων, εξοπλισμού και προμηθειών σχετικών με το γρασίδι και τον κήπο 46621000 Χονδρικό εμπόριο εργαλειομηχανών 46692003 Χονδρικό εμπόριο αντλητικών συγκροτημάτων 46741300 Χονδρικό εμπόριο εργαλείων χειρός 46751100 Χονδρικό εμπόριο λιπασμάτων και αγροχημικών προϊόντων 47524400 Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού για το γρασίδι και τον κήπο 47524507 Λιανικό εμπόριο υδραυλικών ειδών 47524704 Λιανικό εμπόριο γεωργικών εργαλείων χειρός 47524713 Λιανικό εμπόριο εργαλείων χειρός, των τύπων που χρησιμοποιούνται στη γεωργία, στην κηπουρική ή στη δασοκομία 47524715 Λιανικό εμπόριο μερών γεωργικών και δασοκομικών μηχανημάτων 47524983 Λιανικό εμπόριο χώματος κατάλληλου για την κηπουρική 47767700 Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών και σπόρων 47767800 Λιανικό εμπόριο λιπασμάτων και αγροχημικών προϊόντων 47788602 Λιανικό εμπόριο άλλων αυτοκόλλητων ταινιών, πλακών, λωρίδων, φύλλων, μεμβρανών, λεπτών φύλλων, ταινιών σε ρολά και άλλων ταινιών σε επίπεδες μορφές, από πλαστικές ύλες π.δ.κ.α. 47788801 Λιανικό εμπόριο αγροτικών μηχανημάτων, εξοπλισμού και προμηθειών 47788805 Λιανικό εμπόριο αντλητικών συγκροτημάτων 47788808 Λιανικό εμπόριο αρδευτικών συγκροτημάτων 68311000 Υπηρεσίες μεσιτικού γραφείου ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης 70223003 Υπηρεσίες εσωτερικής διαμόρφωσης και διακόσμησης επαγγελματικών χώρων
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 01611000 Υποστηρικτικές υπηρεσίες για τη φυτική παραγωγή check
2 02101000 Δασοκομικές δραστηριότητες σε ζώντα δασικά φυτά· συλλογή σπόρων δασικών φυτών  
3 43221103 Εγκατάσταση συστημάτων σωληνώσεων ζεστού και κρύου νερού  
4 28300000 Κατασκευή γεωργικών και δασοκομικών μηχανημάτων  
5 47788801 Λιανικό εμπόριο αγροτικών μηχανημάτων, εξοπλισμού και προμηθειών  
6 47788602 Λιανικό εμπόριο άλλων αυτοκόλλητων ταινιών, πλακών, λωρίδων, φύλλων, μεμβρανών, λεπτών φύλλων, ταινιών σε ρολά και άλλων ταινιών σε επίπεδες μορφές, από πλαστικές ύλες π.δ.κ.α.  
7 47788805 Λιανικό εμπόριο αντλητικών συγκροτημάτων  
8 47788808 Λιανικό εμπόριο αρδευτικών συγκροτημάτων  
9 47524704 Λιανικό εμπόριο γεωργικών εργαλείων χειρός  
10 47524400 Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού για το γρασίδι και τον κήπο  
11 47524713 Λιανικό εμπόριο εργαλείων χειρός, των τύπων που χρησιμοποιούνται στη γεωργία, στην κηπουρική ή στη δασοκομία  
12 47767800 Λιανικό εμπόριο λιπασμάτων και αγροχημικών προϊόντων  
13 47767700 Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών και σπόρων  
14 47524715 Λιανικό εμπόριο μερών γεωργικών και δασοκομικών μηχανημάτων  
15 47524507 Λιανικό εμπόριο υδραυλικών ειδών  
16 47524983 Λιανικό εμπόριο χώματος κατάλληλου για την κηπουρική  
17 70223003 Υπηρεσίες εσωτερικής διαμόρφωσης και διακόσμησης επαγγελματικών χώρων  
18 68311000 Υπηρεσίες μεσιτικού γραφείου ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης  
19 01611012 Υπηρεσίες σποράς και φύτευσης αγροτικών προϊόντων  
20 02102000 Υπηρεσίες φυτωρίων δασικών δέντρων  
21 46611100 Χονδρικό εμπόριο αγροτικών και δασοκομικών μηχανημάτων, εξοπλισμού και προμηθειών, συμπεριλαμβανομένων των ελκυστήρων  
22 46692003 Χονδρικό εμπόριο αντλητικών συγκροτημάτων  
23 46211304 Χονδρικό εμπόριο ελαιών  
24 46621000 Χονδρικό εμπόριο εργαλειομηχανών  
25 46741300 Χονδρικό εμπόριο εργαλείων χειρός  
26 46751100 Χονδρικό εμπόριο λιπασμάτων και αγροχημικών προϊόντων  
27 46221000 Χονδρικό εμπόριο λουλουδιών και φυτών  
28 46611200 Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων, εξοπλισμού και προμηθειών σχετικών με το γρασίδι και τον κήπο  
29 46211200 Χονδρικό εμπόριο σπόρων (εκτός των ελαιούχων σπόρων)  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121