Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΣΥΜΕΩΝ ΚΑΜΠΑΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Διεύθυνση: ΑΝΩΓΕΙΩΝ 21, 71304, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Δήμος: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλέφωνο: 2810318233
FAX: 2810319450
e-mail: skampaka@otenet.gr
Νομική μορφή: ΟΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 33121901 Υπηρεσίες αναγόμωσης πυροσβεστήρων 33121902 Υπηρεσίες επιθεώρησης και επισκευής άλλων σωστικών και πυροσβεστικών μέσων 33121903 Υπηρεσίες επιθεώρησης και επισκευής πυροσβεστικών αντλιών 43211005 Υπηρεσίες εγκατάστασης συστημάτων συναγερμού (πυρκαγιάς, αντικλεπτικών κλπ) σε ακίνητα 43221101 Εγκατάσταση παροχών νερού με πίεση για πυρόσβεση (περιλαμβανομένων των πυροσβεστικών κρουνών) 43221105 Εργασίες εγκατάστασης συστημάτων καταιονισμού (σπρίνκλερ) 46691568 Χονδρικό εμπόριο συστημάτων ανίχνευσης, ελέγχου και ασφαλείας 46691917 Χονδρικό εμπόριο ατμολεβήτων ή άλλων λεβήτων παραγωγής ατμού, λεβήτων υπερθερμαινόμενου νερού 46691981 Χονδρικό εμπόριο πυροσβεστήρων 46731645 Χονδρικό εμπόριο πυρασφαλών πορτών 47524961 Λιανικό εμπόριο πυρασφαλών πορτών 47788818 Λιανικό εμπόριο πυροσβεστήρων 71121306 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για συστήματα πυρόσβεσης 84251100 Υπηρεσίες κατάσβεσης και πρόληψης πυρκαγιών (πυροπροστασίας)
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 33121901 Υπηρεσίες αναγόμωσης πυροσβεστήρων check
2 43221101 Εγκατάσταση παροχών νερού με πίεση για πυρόσβεση (περιλαμβανομένων των πυροσβεστικών κρουνών)  
3 43221105 Εργασίες εγκατάστασης συστημάτων καταιονισμού (σπρίνκλερ)  
4 47524961 Λιανικό εμπόριο πυρασφαλών πορτών  
5 47788818 Λιανικό εμπόριο πυροσβεστήρων  
6 43211005 Υπηρεσίες εγκατάστασης συστημάτων συναγερμού (πυρκαγιάς, αντικλεπτικών κλπ) σε ακίνητα  
7 71121306 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για συστήματα πυρόσβεσης  
8 33121902 Υπηρεσίες επιθεώρησης και επισκευής άλλων σωστικών και πυροσβεστικών μέσων  
9 33121903 Υπηρεσίες επιθεώρησης και επισκευής πυροσβεστικών αντλιών  
10 84251100 Υπηρεσίες κατάσβεσης και πρόληψης πυρκαγιών (πυροπροστασίας)  
11 46691917 Χονδρικό εμπόριο ατμολεβήτων ή άλλων λεβήτων παραγωγής ατμού, λεβήτων υπερθερμαινόμενου νερού  
12 46731645 Χονδρικό εμπόριο πυρασφαλών πορτών  
13 46691981 Χονδρικό εμπόριο πυροσβεστήρων  
14 46691568 Χονδρικό εμπόριο συστημάτων ανίχνευσης, ελέγχου και ασφαλείας  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.119