Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΓΑΜΑ ΣΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: ΓΑΜΑ ΣΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Τ.Ε
Διεύθυνση: Κατεχάκη 8, 71201, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Δήμος: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλέφωνο: 2810346241
FAX: 2810343054
e-mail: INFO@GAMASIGMA.GR
Ιστοσελίδα: www.gamasigma.gr
Νομική μορφή: ΑΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 41200000 Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και μη 41201001 Γενικές κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια με τη χρησιμοποίηση ίδιων υλικών (επιχείρηση που δεν υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 34 ν. 2238/94) (Δραστηριότητα Υποκαταστήματος) 41202001 Εργασίες διαμόρφωσης ή ανέγερσης κτίσματος ή άλλου είδους κατασκευών (ως αγαθού επένδυσης του άρθρ. 33 παρ. 4 του Κώδικα ΦΠΑ) για ίδια άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας με δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών τους 41202003 Γενικές κατασκευαστικές εργασίες για μη οικιστικά κτίρια με τη χρησιμοποίηση ίδιων υλικών (επιχείρηση που δεν υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 34 ν. 2238/94) 42112001 Εργασίες επίστρωσης χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων 42112003 Κατασκευαστικές εργασίες δημιουργίας, συντήρησης, σήμανσης κλπ ατραπών και μονοπατιών 42112004 Κατασκευαστικές εργασίες στηθαίων, χαμηλών διαχωριστικών τοιχίων, σήμανσης κλπ οδών 42112005 Κατασκευή ή αποκατάσταση οδικών επιφανειών με άσφαλτο ή σκυρόδεμα κλπ 42112006 Κατασκευή πεζόδρομων, ποδηλατοδρόμων κλπ 42212401 Εργασίες γεωτρήσεων (για άντληση ύδατος) 42212402 Εργασίες εγκατάστασης και επισκευής αντλιών φρεάτων ύδατος και συστημάτων σωληνώσεων φρεάτων 42992901 Γενικές κατασκευαστικές εργασίες για εργοστάσια επεξεργασίας και καθαρισμού νερού 43121101 Εργασίες σταθεροποίησης των εδαφών 43121201 Εργασίες ανατίναξης και απομάκρυνσης βράχων προς δημιουργία εργοτάξιου 43121202 Εργασίες επιχωματώσεων 43211001 Εργασίες εγκατάστασης αλεξικέραυνων 43211002 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων, με διάθεση και υλικών 43211003 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων, χωρίς διάθεση υλικών 43211004 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 43211005 Υπηρεσίες εγκατάστασης συστημάτων συναγερμού (πυρκαγιάς, αντικλεπτικών κλπ) σε ακίνητα 43211006 Υπηρεσίες εγκατάστασης καλωδιώσεων τηλεπικοινωνιών και δικτύων 43221101 Εγκατάσταση παροχών νερού με πίεση για πυρόσβεση (περιλαμβανομένων των πυροσβεστικών κρουνών) 43221102 Εγκατάσταση συστημάτων για τη διάθεση των λυμάτων, περιλαμβανομένων των υπονόμων και των σηπτικών δεξαμενών 43221103 Εγκατάσταση συστημάτων σωληνώσεων ζεστού και κρύου νερού 43221104 Εργασίες εγκατάστασης ειδών υγιεινής 43221105 Εργασίες εγκατάστασης συστημάτων καταιονισμού (σπρίνκλερ) 43221108 Υπηρεσίες επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων, με υλικά του επισκευαστή 43221109 Υπηρεσίες επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων, χωρίς υλικά 43221205 Υπηρεσίες τοποθέτησης ηλιακών θερμοσίφωνων, κλιματιστικών κλπ 43291101 Εργασίες ηχομόνωσης κτιρίων ή άλλων κατασκευών 43291102 Εργασίες θερμομόνωσης εξωτερικών επιφανειών τοίχων 43291103 Εργασίες θερμομόνωσης σωλήνων ζεστού και κρύου νερού, λεβήτων και αεραγωγών 43291904 Υπηρεσίες εγκατάστασης ανελκυστήρων, κυλιόμενων κλιμάκων και κυλιόμενων πεζοδρομίων 43291905 Υπηρεσίες εγκατάστασης, επισκευής και συντήρησης περιστρεφόμενων και αυτόματων πορτών 43321003 Εργασίες κατασκευής ντουλαπιών τοίχου 43321004 Εργασίες τοποθέτησης κινητών χωρισμάτων και ψευδοροφών σε κατασκευές 43321005 Εργασίες τοποθέτησης κουρτινών, στοριών, ρόλερ, σιτών και άλλων παραπετασμάτων, σε πόρτες ή παράθυρα 43321006 Εργασίες τοποθέτησης μεταλλικών κουφωμάτων 43321007 Εργασίες τοποθέτησης μεταλλικών στέγαστρων, θερμοκηπίων κλπ 43321008 Εργασίες τοποθέτησης ξυλεπένδυσης 43321009 Εργασίες τοποθέτησης ξύλινων ή μεταλλικών κουφωμάτων, ντουλαπιών 43321010 Εργασίες τοποθέτησης τεντών και στεγάστρων 43321011 Κατασκευαστικές εργασίες που περιλαμβάνουν ξυλουργικές εργασίες 43331001 Διακοσμητική επένδυση εξωτερικών τοίχων κτιρίων με κεραμικά υλικά, τούβλα κλπ 43331002 Εργασίες διάστρωσης ή τοποθέτησης πλακών σε τοίχους ή δάπεδα κτιρίων ή άλλων κατασκευών λιθολαξευτών ή μαρμάρινων 43332101 Εργασίες εσωτερικής διακόσμησης με μάρμαρο, γρανίτη ή σχιστόλιθο 43332102 Εργασίες κατασκευής μωσαϊκού, παρασκευαζόμενου επιτόπου 43332103 Εργασίες τοποθέτησης ψηφιδωτών σε δάπεδα και τοίχους 43332901 Εργασίες διάστρωσης δαπέδων με ασφαλτικά πλακίδια 43332902 Εργασίες διάστρωσης δαπέδων με παρκέτα 43332903 Εργασίες κατασκευής πατωμάτων 43342001 Εργασίες κατασκευών από γυαλί, επενδύσεων με γυαλί, καθρεπτών τοίχου κλπ 43342002 Εργασίες τοποθέτησης τζαμιών σε παράθυρα, πόρτες, βιτρίνες 43391101 Εργασίες εγκατάστασης διακοσμητικών στοιχείων από σίδερο ή χάλυβα 43391102 Εργασίες εγκατάστασης διακοσμητικών κιγκλιδωμάτων 43391103 Εργασίες εγκατάστασης τυποποιημένων ή επί παραγγελία κατασκευασμένων στοιχείων από λαμαρίνα 43991001 Εργασίες στεγάνωσης σε επίπεδες στέγες και σε εξώστες 43991002 Εργασίες στεγάνωσης του εσωτερικού μέρους κατασκευών και άλλων υπόγειων κατασκευών 43994001 Εργασίες κάμψης χάλυβα για κατασκευαστικά έργα ενισχυμένου σκυροδέματος 43994002 Εργασίες σταθεροποίησης θεμελίων 43994003 Κατασκευή θόλων και λεπτών κελυφών από σκυρόδεμα 43994004 Κατασκευή τύπων (καλουπιών) χύτευσης σκυροδέματος 43995001 Ανέγερση προκατασκευασμένων χαλύβδινων δομικών μερών κτιρίων 43995002 Ανέγερση προκατασκευασμένων χαλύβδινων στοιχείων για κατασκευές άλλες από κτίρια 43995003 Εργασίες σύνδεσης χαλύβδινων δομικών μερών για κατασκευές άλλες από κτίρια 43995004 Εργασίες σύνδεσης χαλύβδινων δομικών μερών για κτίρια 43999003 Εργασίες εγκατάστασης κολυμβητικών δεξαμενών (πισίνων) 43999004 Εργασίες επισκευής και συντήρησης ιστορικών και παραδοσιακών κτιρίων 43999007 Εργασίες χειριστή μηχανημάτων κατασκευών (χωματουργικών, οδοποιητικών κλπ) 43999008 Υπηρεσίες πλαστικής επικάλυψης δεξαμενών κολυμβητηρίων κλπ
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 41200000 Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και μη check
2 43995001 Ανέγερση προκατασκευασμένων χαλύβδινων δομικών μερών κτιρίων  
3 43995002 Ανέγερση προκατασκευασμένων χαλύβδινων στοιχείων για κατασκευές άλλες από κτίρια  
4 42992901 Γενικές κατασκευαστικές εργασίες για εργοστάσια επεξεργασίας και καθαρισμού νερού  
5 41202003 Γενικές κατασκευαστικές εργασίες για μη οικιστικά κτίρια με τη χρησιμοποίηση ίδιων υλικών (επιχείρηση που δεν υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 34 ν. 2238/94)  
6 41201001 Γενικές κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια με τη χρησιμοποίηση ίδιων υλικών (επιχείρηση που δεν υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 34 ν. 2238/94)  
7 43331001 Διακοσμητική επένδυση εξωτερικών τοίχων κτιρίων με κεραμικά υλικά, τούβλα κλπ  
8 43221101 Εγκατάσταση παροχών νερού με πίεση για πυρόσβεση (περιλαμβανομένων των πυροσβεστικών κρουνών)  
9 43221102 Εγκατάσταση συστημάτων για τη διάθεση των λυμάτων, περιλαμβανομένων των υπονόμων και των σηπτικών δεξαμενών  
10 43221103 Εγκατάσταση συστημάτων σωληνώσεων ζεστού και κρύου νερού  
11 43121201 Εργασίες ανατίναξης και απομάκρυνσης βράχων προς δημιουργία εργοτάξιου  
12 42212401 Εργασίες γεωτρήσεων (για άντληση ύδατος)  
13 41202001 Εργασίες διαμόρφωσης ή ανέγερσης κτίσματος ή άλλου είδους κατασκευών (ως αγαθού επένδυσης του άρθρ. 33 παρ. 4 του Κώδικα ΦΠΑ) για ίδια άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας με δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών τους  
14 43332901 Εργασίες διάστρωσης δαπέδων με ασφαλτικά πλακίδια  
15 43332902 Εργασίες διάστρωσης δαπέδων με παρκέτα  
16 43331002 Εργασίες διάστρωσης ή τοποθέτησης πλακών σε τοίχους ή δάπεδα κτιρίων ή άλλων κατασκευών λιθολαξευτών ή μαρμάρινων  
17 43211001 Εργασίες εγκατάστασης αλεξικέραυνων  
18 43391102 Εργασίες εγκατάστασης διακοσμητικών κιγκλιδωμάτων  
19 43391101 Εργασίες εγκατάστασης διακοσμητικών στοιχείων από σίδερο ή χάλυβα  
20 43221104 Εργασίες εγκατάστασης ειδών υγιεινής  
21 42212402 Εργασίες εγκατάστασης και επισκευής αντλιών φρεάτων ύδατος και συστημάτων σωληνώσεων φρεάτων  
22 43999003 Εργασίες εγκατάστασης κολυμβητικών δεξαμενών (πισίνων)  
23 43221105 Εργασίες εγκατάστασης συστημάτων καταιονισμού (σπρίνκλερ)  
24 43391103 Εργασίες εγκατάστασης τυποποιημένων ή επί παραγγελία κατασκευασμένων στοιχείων από λαμαρίνα  
25 43999004 Εργασίες επισκευής και συντήρησης ιστορικών και παραδοσιακών κτιρίων  
26 42112001 Εργασίες επίστρωσης χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων  
27 43121202 Εργασίες επιχωματώσεων  
28 43332101 Εργασίες εσωτερικής διακόσμησης με μάρμαρο, γρανίτη ή σχιστόλιθο  
29 43291101 Εργασίες ηχομόνωσης κτιρίων ή άλλων κατασκευών  
30 43291102 Εργασίες θερμομόνωσης εξωτερικών επιφανειών τοίχων  
31 43291103 Εργασίες θερμομόνωσης σωλήνων ζεστού και κρύου νερού, λεβήτων και αεραγωγών  
32 43994001 Εργασίες κάμψης χάλυβα για κατασκευαστικά έργα ενισχυμένου σκυροδέματος  
33 43332102 Εργασίες κατασκευής μωσαϊκού, παρασκευαζόμενου επιτόπου  
34 43321003 Εργασίες κατασκευής ντουλαπιών τοίχου  
35 43332903 Εργασίες κατασκευής πατωμάτων  
36 43342001 Εργασίες κατασκευών από γυαλί, επενδύσεων με γυαλί, καθρεπτών τοίχου κλπ  
37 43994002 Εργασίες σταθεροποίησης θεμελίων  
38 43121101 Εργασίες σταθεροποίησης των εδαφών  
39 43991001 Εργασίες στεγάνωσης σε επίπεδες στέγες και σε εξώστες  
40 43991002 Εργασίες στεγάνωσης του εσωτερικού μέρους κατασκευών και άλλων υπόγειων κατασκευών  
41 43995003 Εργασίες σύνδεσης χαλύβδινων δομικών μερών για κατασκευές άλλες από κτίρια  
42 43995004 Εργασίες σύνδεσης χαλύβδινων δομικών μερών για κτίρια  
43 43321004 Εργασίες τοποθέτησης κινητών χωρισμάτων και ψευδοροφών σε κατασκευές  
44 43321005 Εργασίες τοποθέτησης κουρτινών, στοριών, ρόλερ, σιτών και άλλων παραπετασμάτων, σε πόρτες ή παράθυρα  
45 43321006 Εργασίες τοποθέτησης μεταλλικών κουφωμάτων  
46 43321007 Εργασίες τοποθέτησης μεταλλικών στέγαστρων, θερμοκηπίων κλπ  
47 43321008 Εργασίες τοποθέτησης ξυλεπένδυσης  
48 43321009 Εργασίες τοποθέτησης ξύλινων ή μεταλλικών κουφωμάτων, ντουλαπιών  
49 43321010 Εργασίες τοποθέτησης τεντών και στεγάστρων  
50 43342002 Εργασίες τοποθέτησης τζαμιών σε παράθυρα, πόρτες, βιτρίνες  
51 43332103 Εργασίες τοποθέτησης ψηφιδωτών σε δάπεδα και τοίχους  
52 43999007 Εργασίες χειριστή μηχανημάτων κατασκευών (χωματουργικών, οδοποιητικών κλπ)  
53 42112003 Κατασκευαστικές εργασίες δημιουργίας, συντήρησης, σήμανσης κλπ ατραπών και μονοπατιών  
54 43321011 Κατασκευαστικές εργασίες που περιλαμβάνουν ξυλουργικές εργασίες  
55 42112004 Κατασκευαστικές εργασίες στηθαίων, χαμηλών διαχωριστικών τοιχίων, σήμανσης κλπ οδών  
56 42112005 Κατασκευή ή αποκατάσταση οδικών επιφανειών με άσφαλτο ή σκυρόδεμα κλπ  
57 43994003 Κατασκευή θόλων και λεπτών κελυφών από σκυρόδεμα  
58 42112006 Κατασκευή πεζόδρομων, ποδηλατοδρόμων κλπ  
59 43994004 Κατασκευή τύπων (καλουπιών) χύτευσης σκυροδέματος  
60 43291904 Υπηρεσίες εγκατάστασης ανελκυστήρων, κυλιόμενων κλιμάκων και κυλιόμενων πεζοδρομίων  
61 43211006 Υπηρεσίες εγκατάστασης καλωδιώσεων τηλεπικοινωνιών και δικτύων  
62 43211005 Υπηρεσίες εγκατάστασης συστημάτων συναγερμού (πυρκαγιάς, αντικλεπτικών κλπ) σε ακίνητα  
63 43291905 Υπηρεσίες εγκατάστασης, επισκευής και συντήρησης περιστρεφόμενων και αυτόματων πορτών  
64 43211002 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων, με διάθεση και υλικών  
65 43211003 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων, χωρίς διάθεση υλικών  
66 43211004 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων  
67 43221108 Υπηρεσίες επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων, με υλικά του επισκευαστή  
68 43221109 Υπηρεσίες επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων, χωρίς υλικά  
69 43999008 Υπηρεσίες πλαστικής επικάλυψης δεξαμενών κολυμβητηρίων κλπ  
70 43221205 Υπηρεσίες τοποθέτησης ηλιακών θερμοσίφωνων, κλιματιστικών κλπ  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121