Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΜΕΤΑΞΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Διακριτικός τίτλος: ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ , COFFEE SNACK BEST RETAIL STORE
Διεύθυνση: ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ, 71500, ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ
Δήμος: ΤΕΜΕΝΟΥΣ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλέφωνο: 2810871052|
Νομική μορφή: ΑΤΟΜΙΚΗ
Αντικείμενο Επιχείρησης
46321000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ 47241605 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΖΥΜΗΣ 47221300 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΕΑΤΟΣ 47211209 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ 47111001 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ SUPER MARKET, ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1261200 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 1451201 ΕΚΤΡΟΦΗ ΑΙΓΩΝ ΠΑΧΥΝΣΗΣ 47308101 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (ΠΡΑΤΗΡΙΟ) ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ 1211207 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝ 1451101 ΕΚΤΡΟΦΗ ΠΡΟΒΑΤΩΝ ΠΑΧΥΝΣΗΣ 47308100 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 46711310 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 56301003 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΚΥΡΙΑ 56301006 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ, ΧΩΡΙΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 47788506 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΛΑΙΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 46711000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΕΡΕΩΝ, ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 46711201 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (ΠΡΑΤΗΡΙΟ) ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ 46711204 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΗΡΟΖΙΝΗΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΕΡΙΩΘΟΥΜΕΝΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΤΥΠΟΥ ΚΗΡΟΖΙΝΗΣ) 47291800 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 46211400 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ 1211204 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΑΦΙΔΑΣ ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑΣ 1450000 ΕΚΤΡΟΦΗ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ 47308103 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΩΝ, ΑΛΛΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ, ΒΑΡΕΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 47231502 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΩΝ, ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ, ΜΑΛΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΑΣΠΟΝΔΥΛΩΝ, ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ, ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΩΝ, ΑΛΑΤΙΣΜΕΝΩΝ
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 56301006 Υπηρεσίες που παρέχονται από καφενείο, χωρίς τεχνικά και μηχανικά παιχνίδια check
2 01450000 Εκτροφή αιγοπροβάτων  
3 01451201 Εκτροφή αιγών πάχυνσης  
4 01451101 Εκτροφή προβάτων πάχυνσης  
5 01261200 Καλλιέργεια ελιών για την παραγωγή ελαιόλαδου  
6 01211204 Καλλιέργεια σταφίδας σουλτανίνας  
7 01211207 Καλλιέργεια σταφυλιών οινοποιίας κοινών  
8 47308101 Λιανικό εμπόριο (πρατήριο) βενζίνης και πετρελαίου κίνησης  
9 47111001 Λιανικό εμπόριο super market, με έμφαση στο εμπόριο τροφίμων  
10 47291800 Λιανικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων  
11 47231502 Λιανικό εμπόριο καρκινοειδών, κατεψυγμένων, μαλακίων και άλλων υδρόβιων ασπόνδυλων, κατεψυγμένων, αποξηραμένων, αλατισμένων  
12 47308100 Λιανικό εμπόριο καυσίμων για οχήματα  
13 47788506 Λιανικό εμπόριο καυσίμων ελαίων π.δ.κ.α.  
14 47221300 Λιανικό εμπόριο κρέατος  
15 47211209 Λιανικό εμπόριο λαχανικών κατεψυγμένων  
16 47308103 Λιανικό εμπόριο λιπαντικών ελαίων πετρελαίου, ορυκτελαίων, άλλων λιπαντικών, βαρέων παρασκευασμάτων π.δ.κ.α.  
17 47241605 Λιανικό εμπόριο προϊόντων ζύμης  
18 56301003 Υπηρεσίες που παρέχονται από αναψυκτήριο  
19 46711201 Χονδρικό εμπόριο (πρατήριο) βενζίνης και πετρελαίου κίνησης  
20 46211400 Χονδρικό εμπόριο ζωοτροφών  
21 46711204 Χονδρικό εμπόριο κηροζίνης (συμπεριλαμβανομένων των καυσίμων αεριωθούμενων αεροσκαφών τύπου κηροζίνης)  
22 46321000 Χονδρικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος  
23 46711310 Χονδρικό εμπόριο ορυκτελαίων και λιπαντικών  
24 46711000 Χονδρικό εμπόριο στερεών, υγρών και αέριων καυσίμων και συναφών προϊόντων  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121