Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Διακριτικός τίτλος: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Ε.Π.Ε.
Διεύθυνση: ΛΟΧΑΓΟΥ ΜΑΡΙΝΕΛΗ 3-5, 71202, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Δήμος: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλέφωνο: 2810284333
FAX: 2810289800
e-mail: perisynakis@synergasia.gr
Ιστοσελίδα: http://www.sinergasia.com
Νομική μορφή: ΕΠΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 70220000 Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης 41200000 Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και μη 47191005 Λιανικό εμπόριο διαφημιστικών ειδών (μπρελόκ, μπλουζών, αναπτήρων, στυλό κλπ) 47191008 Λιανικό εμπόριο ειδών δώρων γενικά 66199100 Υπηρεσίες παροχής χρηματοοικονομικών συμβουλών 68201000 Υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων 70221105 Υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων για την ένταξή τους σε αναπτυξιακά προγράμματα 70221210 Υπηρεσίες μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας 70221213 Υπηρεσίες συμβουλών διαχείρισης κεφαλαίων (κεφαλαιακής διάρθρωσης, επενδύσεων) 70221400 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού 70221500 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οργάνωσης παραγωγής 70223000 Άλλες υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών 71121103 Υπηρεσίες οικονομοτεχνικών μελετών 74901300 Υπηρεσίες παροχής περιβαλλοντικών συμβουλών 91020000 Δραστηριότητες μουσείων
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 70220000 Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης check
2 70223000 Άλλες υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών  
3 91020000 Δραστηριότητες μουσείων  
4 41200000 Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και μη  
5 47191005 Λιανικό εμπόριο διαφημιστικών ειδών (μπρελόκ, μπλουζών, αναπτήρων, στυλό κλπ)  
6 47191008 Λιανικό εμπόριο ειδών δώρων γενικά  
7 68201000 Υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων  
8 70221210 Υπηρεσίες μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας  
9 71121103 Υπηρεσίες οικονομοτεχνικών μελετών  
10 74901300 Υπηρεσίες παροχής περιβαλλοντικών συμβουλών  
11 70221400 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού  
12 70221500 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οργάνωσης παραγωγής  
13 66199100 Υπηρεσίες παροχής χρηματοοικονομικών συμβουλών  
14 70221213 Υπηρεσίες συμβουλών διαχείρισης κεφαλαίων (κεφαλαιακής διάρθρωσης, επενδύσεων)  
15 70221105 Υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων για την ένταξή τους σε αναπτυξιακά προγράμματα  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.119