Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΑΝΕΛΙΞΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: ΑΝΕΛΙΞΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.
Διεύθυνση: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 3, 71305, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Δήμος: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλέφωνο: 2810286088
FAX: 2810288242
e-mail: gm@anelixisc.gr
Ιστοσελίδα: http://anelixisc.gr/
Νομική μορφή: ΑΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 70221102 Υπηρεσίες συμβούλων διαχείρισης από οργανωμένο γραφείο, που απασχολεί μέχρι 30 άτομα 69200000 Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου· παροχή φορολογικών συμβουλών 69202000 Λογιστικές υπηρεσίες 70221105 Υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων για την ένταξή τους σε αναπτυξιακά προγράμματα 70221210 Υπηρεσίες μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας 70221300 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ 70221302 Υπηρεσίες οργάνωσης του κυκλώματος διανομής προϊόντων 70221401 Υπηρεσίες ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού επιχείρησης 70221504 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών οργάνωσης της μεθόδου εργασίας 70221508 Υπηρεσίες συμβουλών για έλεγχο ποιότητας 71121103 Υπηρεσίες οικονομοτεχνικών μελετών 73201100 Υπηρεσίες έρευνας αγοράς: ποιοτικές έρευνες 78100000 Δραστηριότητες γραφείων εύρεσης απασχόλησης 82301100 Υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίων
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 70221102 Υπηρεσίες συμβούλων διαχείρισης από οργανωμένο γραφείο, που απασχολεί μέχρι 30 άτομα check
2 78100000 Δραστηριότητες γραφείων εύρεσης απασχόλησης  
3 69200000 Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου· παροχή φορολογικών συμβουλών  
4 69202000 Λογιστικές υπηρεσίες  
5 70221401 Υπηρεσίες ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού επιχείρησης  
6 82301100 Υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίων  
7 73201100 Υπηρεσίες έρευνας αγοράς: ποιοτικές έρευνες  
8 70221210 Υπηρεσίες μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας  
9 71121103 Υπηρεσίες οικονομοτεχνικών μελετών  
10 70221302 Υπηρεσίες οργάνωσης του κυκλώματος διανομής προϊόντων  
11 70221504 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών οργάνωσης της μεθόδου εργασίας  
12 70221300 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ  
13 70221508 Υπηρεσίες συμβουλών για έλεγχο ποιότητας  
14 70221105 Υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων για την ένταξή τους σε αναπτυξιακά προγράμματα  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121