Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: MJ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ε.Π.Ε.
Διεύθυνση: ΓΟΥΡΝΕΣ ΓΟΥΒΩΝ, 71500, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Δήμος: ΓΟΥΒΩΝ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλέφωνο: 2810761389|-
Ιστοσελίδα: WWW.MJ-EPIXIRISEIS-EPE.GR
Νομική μορφή: ΕΠΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
43999000 Εξειδικευμένες κατασκευαστικές εργασίες π.δ.κ.α. 43997000 Συναρμολόγηση και εργασίες ανέγερσης προκατασκευασμένων κατασκευών 43994000 Εργασίες σκυροδέματος 43992000 Εργασίες ικριωμάτων 43993000 Εργασίες έμπηξης πασάλων· εργασίες θεμελιώσεων 43991000 Εργασίες στεγάνωσης 43996000 Εργασίες τοιχοποιίας και οπτοπλινθοδομών 43995000 Εργασίες ανέγερσης χαλύβδινων δομικών μερών 43341000 Εργασίες χρωματισμών 43331000 Εργασίες τοποθέτησης πλακιδίων 43321000 Εργασίες ξυλουργικών εγκαταστάσεων 43311000 Εργασίες επίχρισης κονιαμάτων 41202000 Κατασκευή μη οικιστικών κτιρίων 41203000 Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις) 41204000 Κατασκευαστικές εργασίες για μη οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις) 43111000 Εργασίες κατεδάφισης 41201000 Κατασκευή οικιστικών κτιρίων 46731800 Χονδρικό εμπόριο επενδύσεων δαπέδου (εκτός χαλιών) 46731300 Χονδρικό εμπόριο ειδών υγιεινής 46731600 Χονδρικό εμπόριο άλλων οικοδομικών υλικών 46731500 Χονδρικό εμπόριο τζαμιών 43391000 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώματος 43911000 Εργασίες κατασκευής στεγών 43291000 Άλλες εργασίες κατασκευαστικών εγκαταστάσεων 46741000 Χονδρικό εμπόριο σιδηρικών, υδραυλικού εξοπλισμού και εξοπλισμού και προμηθειών για εγκαταστάσεις θέρμανσης 68101000 Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων 68201000 Υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων 63113000 Διάθεση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στο διαδίκτυο 64192000 Υπηρεσίες χορήγησης πιστώσεων από νομισματικά ιδρύματα 68311000 Υπηρεσίες μεσιτικού γραφείου ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης 79112100 Υπηρεσίες κράτησης για κατάλυμα 68201200 Υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοικία 46441204 Χονδρικό εμπόριο παρασκευασμάτων για αρωματισμό ή απόσμηση χώρων 46691975 Χονδρικό εμπόριο οργάνων μέτρησης ή ελέγχου, συσκευών και μηχανών π.δ.κ.α. 46691563 Χονδρικό εμπόριο συσκευών διανομής και ελέγχου του ηλεκτρικού ρεύματος
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 43999000 Εξειδικευμένες κατασκευαστικές εργασίες π.δ.κ.α. check
2 43291000 Άλλες εργασίες κατασκευαστικών εγκαταστάσεων  
3 43391000 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώματος  
4 68101000 Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων  
5 63113000 Διάθεση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στο διαδίκτυο  
6 43995000 Εργασίες ανέγερσης χαλύβδινων δομικών μερών  
7 43993000 Εργασίες έμπηξης πασάλων· εργασίες θεμελιώσεων  
8 43311000 Εργασίες επίχρισης κονιαμάτων  
9 43992000 Εργασίες ικριωμάτων  
10 43911000 Εργασίες κατασκευής στεγών  
11 43111000 Εργασίες κατεδάφισης  
12 43321000 Εργασίες ξυλουργικών εγκαταστάσεων  
13 43994000 Εργασίες σκυροδέματος  
14 43991000 Εργασίες στεγάνωσης  
15 43996000 Εργασίες τοιχοποιίας και οπτοπλινθοδομών  
16 43331000 Εργασίες τοποθέτησης πλακιδίων  
17 43341000 Εργασίες χρωματισμών  
18 41204000 Κατασκευαστικές εργασίες για μη οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις)  
19 41203000 Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις)  
20 41202000 Κατασκευή μη οικιστικών κτιρίων  
21 41201000 Κατασκευή οικιστικών κτιρίων  
22 43997000 Συναρμολόγηση και εργασίες ανέγερσης προκατασκευασμένων κατασκευών  
23 68201000 Υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων  
24 68201200 Υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοικία  
25 79112100 Υπηρεσίες κράτησης για κατάλυμα  
26 68311000 Υπηρεσίες μεσιτικού γραφείου ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης  
27 64192000 Υπηρεσίες χορήγησης πιστώσεων από νομισματικά ιδρύματα  
28 46731600 Χονδρικό εμπόριο άλλων οικοδομικών υλικών  
29 46731300 Χονδρικό εμπόριο ειδών υγιεινής  
30 46731800 Χονδρικό εμπόριο επενδύσεων δαπέδου (εκτός χαλιών)  
31 46691975 Χονδρικό εμπόριο οργάνων μέτρησης ή ελέγχου, συσκευών και μηχανών π.δ.κ.α.  
32 46441204 Χονδρικό εμπόριο παρασκευασμάτων για αρωματισμό ή απόσμηση χώρων  
33 46741000 Χονδρικό εμπόριο σιδηρικών, υδραυλικού εξοπλισμού και εξοπλισμού και προμηθειών για εγκαταστάσεις θέρμανσης  
34 46691563 Χονδρικό εμπόριο συσκευών διανομής και ελέγχου του ηλεκτρικού ρεύματος  
35 46731500 Χονδρικό εμπόριο τζαμιών  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121