Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΣΤΑΡΙΔΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
Διακριτικός τίτλος: Staridas Geography
Διεύθυνση: ΣΚΟΡΔΥΛΩΝ 56, 71202, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Δήμος: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλέφωνο: 2810289676|-
e-mail: staridasgeography@gmail.com
Νομική μορφή: ΑΤΟΜΙΚΗ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 71123000 Υπηρεσίες γεωλογικών, γεωφυσικών και συναφών επιστημονικών ερευνών και συμβουλών 46492100 Χονδρικό εμπόριο βιβλίων 47616100 Λιανικό εμπόριο βιβλίων 47916000 Λιανικό εμπόριο πολιτιστικών και ψυχαγωγικών ειδών, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου 58111000 Έκδοση έντυπων βιβλίων 63111000 Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων, παροχής κεντρικού υπολογιστή, λειτουργίας εφαρμογών και παροχής λοιπής υποδομής τεχνολογιών της πληροφορίας 63121000 Παραγωγή περιεχόμενου δικτυακών πυλών (web portals) 71123500 Υπηρεσίες χαρτογράφησης
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 71123000 Υπηρεσίες γεωλογικών, γεωφυσικών και συναφών επιστημονικών ερευνών και συμβουλών check
2 58111000 Έκδοση έντυπων βιβλίων  
3 47616100 Λιανικό εμπόριο βιβλίων  
4 47916000 Λιανικό εμπόριο πολιτιστικών και ψυχαγωγικών ειδών, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου  
5 63121000 Παραγωγή περιεχόμενου δικτυακών πυλών (web portals)  
6 63111000 Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων, παροχής κεντρικού υπολογιστή, λειτουργίας εφαρμογών και παροχής λοιπής υποδομής τεχνολογιών της πληροφορίας  
7 71123500 Υπηρεσίες χαρτογράφησης  
8 46492100 Χονδρικό εμπόριο βιβλίων  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121