Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: Β.ΤΣΑΚΟΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: Β.ΤΣΑΚΟΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
Διεύθυνση: ΕΒΑΝΣ 16, 71201, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Δήμος: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλέφωνο: 2811103078
e-mail: tsakoniv@hertelco.gr
Νομική μορφή: ΕΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 61101100 Υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας – πρόσβαση και χρήση 46511000 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού 46521100 Χονδρικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εξαρτημάτων 47423200 Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού 52101900 Άλλες υπηρεσίες αποθήκευσης 61104300 Υπηρεσίες ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω καλωδιακών δικτύων 61204200 Υπηρεσίες ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω ασύρματων δικτύων 61901000 Άλλες υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών 62023000 Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για τεχνολογίες της πληροφορίας 82911203 Υπηρεσίες είσπραξης λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνίας, internet, ύδρευσης κλπ
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 61101100 Υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας – πρόσβαση και χρήση check
2 52101900 Άλλες υπηρεσίες αποθήκευσης  
3 61901000 Άλλες υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών  
4 47423200 Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού  
5 82911203 Υπηρεσίες είσπραξης λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνίας, internet, ύδρευσης κλπ  
6 61204200 Υπηρεσίες ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω ασύρματων δικτύων  
7 61104300 Υπηρεσίες ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω καλωδιακών δικτύων  
8 62023000 Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για τεχνολογίες της πληροφορίας  
9 46511000 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού  
10 46521100 Χονδρικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εξαρτημάτων  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.119