Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΔΙΑΘΛΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: ΔΙΑΘΛΑΣΗ Α.Ε.
Διεύθυνση: ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΑΛΑΔΕΣ, 71500, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Δήμος: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλέφωνο: 2810881800|-
e-mail: info@mkm.gr
Ιστοσελίδα: www.diathlasiae.gr
Νομική μορφή: ΑΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 93291900 Διάφορες ψυχαγωγικές υπηρεσίες π.δ.κ.α. 90021200 Υπηρεσίες προβολής και διοργάνωσης καλλιτεχνικών εκδηλώσεων 90040000 Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες 93200000 Δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας 46111000 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ακατέργαστων αγροτικών πρώτων υλών, ζώντων ζώων, κλωστοϋφαντουργικών πρώτων υλών και ημιτελών προϊόντων 46221000 Χονδρικό εμπόριο λουλουδιών και φυτών 46611000 Χονδρικό εμπόριο αγροτικών μηχανημάτων, εξοπλισμού και προμηθειών 47524900 Λιανικό εμπόριο κατασκευαστικών υλικών π.δ.κ.α. 56211000 Υπηρεσίες τροφοδοσίας εκδηλώσεων (catering) 68101000 Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων 68201000 Υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων 82301000 Υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων 90041000 Υπηρεσίες λειτουργίας καλλιτεχνικών εγκαταστάσεων 81301001 Υπηρεσίες διαμόρφωσης και περιποίησης κήπων (υπηρεσίες κηπουρού) 93291000 Άλλες ψυχαγωγικές υπηρεσίες π.δ.κ.α.
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 93291900 Διάφορες ψυχαγωγικές υπηρεσίες π.δ.κ.α. check
2 93291000 Άλλες ψυχαγωγικές υπηρεσίες π.δ.κ.α.  
3 68101000 Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων  
4 93200000 Δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας  
5 90040000 Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες  
6 46111000 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ακατέργαστων αγροτικών πρώτων υλών, ζώντων ζώων, κλωστοϋφαντουργικών πρώτων υλών και ημιτελών προϊόντων  
7 47524900 Λιανικό εμπόριο κατασκευαστικών υλικών π.δ.κ.α.  
8 81301001 Υπηρεσίες διαμόρφωσης και περιποίησης κήπων (υπηρεσίες κηπουρού)  
9 82301000 Υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων  
10 68201000 Υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων  
11 90041000 Υπηρεσίες λειτουργίας καλλιτεχνικών εγκαταστάσεων  
12 90021200 Υπηρεσίες προβολής και διοργάνωσης καλλιτεχνικών εκδηλώσεων  
13 56211000 Υπηρεσίες τροφοδοσίας εκδηλώσεων (catering)  
14 46611000 Χονδρικό εμπόριο αγροτικών μηχανημάτων, εξοπλισμού και προμηθειών  
15 46221000 Χονδρικό εμπόριο λουλουδιών και φυτών  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121