Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΜΕΛΑΝΙΤΗΣ - ΚΟΥΡΕΠΙΝΗΣ Ο.Ε
Διακριτικός τίτλος: ΖΕΥΞΗ Τεχνική Εταιρία
Διεύθυνση: ΜΟΝΗΣ ΓΩΝΙΑΣ 51, 71307, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Δήμος: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλέφωνο: 2810316633
FAX: 2810319980
e-mail: INFO@ZEUXIS.GR
Ιστοσελίδα: www.zeuxis.gr
Νομική μορφή: ΟΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 43290000 Άλλες κατασκευαστικές εγκαταστάσεις 41000000 Κατασκευές κτιρίων 43210000 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 43211000 Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 43211002 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων, με διάθεση και υλικών 43999001 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες, που δεν κατονομάζονται ειδικά, με ίδια υλικά 43999002 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες, που δεν κατονομάζονται ειδικά, χωρίς ίδια υλικά
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 43290000 Άλλες κατασκευαστικές εγκαταστάσεις check
2 43999001 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες, που δεν κατονομάζονται ειδικά, με ίδια υλικά  
3 43999002 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες, που δεν κατονομάζονται ειδικά, χωρίς ίδια υλικά  
4 43211000 Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων  
5 43210000 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις  
6 41000000 Κατασκευές κτιρίων  
7 43211002 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων, με διάθεση και υλικών  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121