Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΠΟΛΥΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Διακριτικός τίτλος: ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.
Διεύθυνση: ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΟΚΟΠΙΔΗ, 71601, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Δήμος: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλέφωνο: 2814408000
FAX: 2810244769
e-mail: info@depanal.gr
Ιστοσελίδα: www.depanalae.gr
Νομική μορφή: ΑΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 70221201 Υπηρεσίες αξιοποίησης και διαχείρισης περιουσίας νομικών προσώπων 42110000 Κατασκευή δρόμων και αυτοκινητοδρόμων 42990000 Κατασκευή άλλων έργων πολιτικού μηχανικού π.δ.κ.α. 46492101 Χονδρικό εμπόριο βιβλίων, γενικά 47191001 Εκμετάλλευση καταστήματος ψιλικών ειδών γενικά 47191002 Εκμετάλλευση περίπτερου 47616100 Λιανικό εμπόριο βιβλίων 52212402 Υπηρεσίες υπαίθριου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων 52212403 Υπηρεσίες χώρου στάθμευσης επιβατικών αυτοκινήτων 56101100 Υπηρεσίες παροχής γευμάτων με πλήρη εξυπηρέτηση εστιατορίου 56101111 Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από σνακ μπαρ, με παροχή σερβιρίσματος 56101907 Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από κυλικείο, που βρίσκεται σε αεροδρόμια, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους δημόσιους χώρους 56101909 Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών σε υπαίθριες εκδηλώσεις, όχι από κινητές καντίνες 56291901 Υπηρεσίες μάγειρα (με σύμβαση έργου) 56301003 Υπηρεσίες που παρέχονται από αναψυκτήριο 56301004 Υπηρεσίες που παρέχονται από καφέ μπαρ 56301007 Υπηρεσίες που παρέχονται από καφετέρια 56301014 Υπηρεσίες που παρέχονται από παραδοσιακό καφενείο 68201200 Υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοικία 68201202 Υπηρεσίες εκμίσθωσης ή διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοικία, χωρίς υπαγωγή σε Φ.Π.Α. 71120000 Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών 73111902 Υπηρεσίες διάθεσης ταρατσών και τοίχων κτισμάτων ή περιφράξεων για ανάρτηση διαφημιστικών πινακίδων 82111000 Συνδυασμένες διοικητικές υπηρεσίες γραφείου 82301100 Υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίων 82301101 Υπηρεσίες διοργάνωσης επιμορφωτικών σεμιναρίων 82301102 Υπηρεσίες οργάνωσης επιστημονικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων 90021101 Υπηρεσίες θεατρικών και λοιπών δημοσίων θεαμάτων γενικά 90021200 Υπηρεσίες προβολής και διοργάνωσης καλλιτεχνικών εκδηλώσεων 90041012 Υπηρεσίες στεγασμένων χώρων άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων 93291102 Υπηρεσίες εκμετάλλευσης θαλάσσιων λουτρών 93291105 Υπηρεσίες μίσθωσης ομπρελών ή/και καθισμάτων παραλιών (πλαζ)
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 70221201 Υπηρεσίες αξιοποίησης και διαχείρισης περιουσίας νομικών προσώπων check
2 71120000 Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών  
3 47191001 Εκμετάλλευση καταστήματος ψιλικών ειδών γενικά  
4 47191002 Εκμετάλλευση περίπτερου  
5 42990000 Κατασκευή άλλων έργων πολιτικού μηχανικού π.δ.κ.α.  
6 42110000 Κατασκευή δρόμων και αυτοκινητοδρόμων  
7 47616100 Λιανικό εμπόριο βιβλίων  
8 82111000 Συνδυασμένες διοικητικές υπηρεσίες γραφείου  
9 73111902 Υπηρεσίες διάθεσης ταρατσών και τοίχων κτισμάτων ή περιφράξεων για ανάρτηση διαφημιστικών πινακίδων  
10 82301101 Υπηρεσίες διοργάνωσης επιμορφωτικών σεμιναρίων  
11 82301100 Υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίων  
12 93291102 Υπηρεσίες εκμετάλλευσης θαλάσσιων λουτρών  
13 68201202 Υπηρεσίες εκμίσθωσης ή διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοικία, χωρίς υπαγωγή σε Φ.Π.Α.  
14 68201200 Υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοικία  
15 90021101 Υπηρεσίες θεατρικών και λοιπών δημοσίων θεαμάτων γενικά  
16 56291901 Υπηρεσίες μάγειρα (με σύμβαση έργου)  
17 93291105 Υπηρεσίες μίσθωσης ομπρελών ή/και καθισμάτων παραλιών (πλαζ)  
18 82301102 Υπηρεσίες οργάνωσης επιστημονικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων  
19 56101907 Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από κυλικείο, που βρίσκεται σε αεροδρόμια, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους δημόσιους χώρους  
20 56101111 Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από σνακ μπαρ, με παροχή σερβιρίσματος  
21 56101909 Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών σε υπαίθριες εκδηλώσεις, όχι από κινητές καντίνες  
22 56101100 Υπηρεσίες παροχής γευμάτων με πλήρη εξυπηρέτηση εστιατορίου  
23 56301003 Υπηρεσίες που παρέχονται από αναψυκτήριο  
24 56301004 Υπηρεσίες που παρέχονται από καφέ μπαρ  
25 56301007 Υπηρεσίες που παρέχονται από καφετέρια  
26 56301014 Υπηρεσίες που παρέχονται από παραδοσιακό καφενείο  
27 90021200 Υπηρεσίες προβολής και διοργάνωσης καλλιτεχνικών εκδηλώσεων  
28 90041012 Υπηρεσίες στεγασμένων χώρων άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων  
29 52212402 Υπηρεσίες υπαίθριου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων  
30 52212403 Υπηρεσίες χώρου στάθμευσης επιβατικών αυτοκινήτων  
31 46492101 Χονδρικό εμπόριο βιβλίων, γενικά  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121