Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
Διεύθυνση: ΝΗΡΕΩΣ 4, 71307, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Δήμος: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλέφωνο: 2810325307
e-mail: stellamalli@yahoo.gr
Νομική μορφή: ΑΤΟΜΙΚΗ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 85591902 Υπηρεσίες διδασκαλίας (εισηγήσεων) σε επιμορφωτικά σεμινάρια 46751103 Χονδρικό εμπόριο απολυμαντικών 46751105 Χονδρικό εμπόριο εντομοκτόνων, συσκευασμένων για λιανική πώληση 46751106 Χονδρικό εμπόριο ζιζανιοκτόνων 46751110 Χονδρικό εμπόριο μυκητοκτόνων, φαρμάκων κατά των τρωκτικών και παρόμοιων προϊόντων 47767803 Λιανικό εμπόριο απολυμαντικών 47767807 Λιανικό εμπόριο εντομοκτόνων, συσκευασμένων για λιανική πώληση 47767808 Λιανικό εμπόριο ζιζανιοκτόνων 47767812 Λιανικό εμπόριο μυκητοκτόνων, φαρμάκων κατά των τρωκτικών και παρόμοιων προϊόντων 70221000 Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών διαχείρισης 70221500 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οργάνωσης παραγωγής 70221502 Υπηρεσίες γεωργικών μελετών (γεωργοοικονομικών - γεωργοτεχνικών, εγγείων βελτιώσεων, γεωργοκτηνοτροφικού προγραμματισμού, γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων) 70221506 Υπηρεσίες που παρέχονται από γεωπόνους και από άλλους ειδικούς σε θέματα αγροτικής οικονομίας 72111000 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη βιοτεχνολογία για την υγεία, το περιβάλλον, τη γεωργία και άλλες εφαρμογές 72194000 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις γεωπονικές επιστήμες 73201200 Υπηρεσίες έρευνας αγοράς: στατιστικές ad hoc έρευνες 73201300 Υπηρεσίες έρευνας αγοράς: περιοδικές και τακτικές στατιστικές έρευνες 74901300 Υπηρεσίες παροχής περιβαλλοντικών συμβουλών 81291100 Υπηρεσίες απολύμανσης και εξολόθρευσης (μυοκτονίας κλπ) 81291101 Υπηρεσίες απολύμανσης αποθηκών και άλλων χώρων 81291102 Υπηρεσίες απολύμανσης οικιών
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 85591902 Υπηρεσίες διδασκαλίας (εισηγήσεων) σε επιμορφωτικά σεμινάρια check
2 47767803 Λιανικό εμπόριο απολυμαντικών  
3 47767807 Λιανικό εμπόριο εντομοκτόνων, συσκευασμένων για λιανική πώληση  
4 47767808 Λιανικό εμπόριο ζιζανιοκτόνων  
5 47767812 Λιανικό εμπόριο μυκητοκτόνων, φαρμάκων κατά των τρωκτικών και παρόμοιων προϊόντων  
6 81291101 Υπηρεσίες απολύμανσης αποθηκών και άλλων χώρων  
7 81291100 Υπηρεσίες απολύμανσης και εξολόθρευσης (μυοκτονίας κλπ)  
8 81291102 Υπηρεσίες απολύμανσης οικιών  
9 70221502 Υπηρεσίες γεωργικών μελετών (γεωργοοικονομικών - γεωργοτεχνικών, εγγείων βελτιώσεων, γεωργοκτηνοτροφικού προγραμματισμού, γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων)  
10 73201300 Υπηρεσίες έρευνας αγοράς: περιοδικές και τακτικές στατιστικές έρευνες  
11 73201200 Υπηρεσίες έρευνας αγοράς: στατιστικές ad hoc έρευνες  
12 72111000 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη βιοτεχνολογία για την υγεία, το περιβάλλον, τη γεωργία και άλλες εφαρμογές  
13 72194000 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις γεωπονικές επιστήμες  
14 70221000 Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών διαχείρισης  
15 74901300 Υπηρεσίες παροχής περιβαλλοντικών συμβουλών  
16 70221500 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οργάνωσης παραγωγής  
17 70221506 Υπηρεσίες που παρέχονται από γεωπόνους και από άλλους ειδικούς σε θέματα αγροτικής οικονομίας  
18 46751103 Χονδρικό εμπόριο απολυμαντικών  
19 46751105 Χονδρικό εμπόριο εντομοκτόνων, συσκευασμένων για λιανική πώληση  
20 46751106 Χονδρικό εμπόριο ζιζανιοκτόνων  
21 46751110 Χονδρικό εμπόριο μυκητοκτόνων, φαρμάκων κατά των τρωκτικών και παρόμοιων προϊόντων  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121