Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΧΟΥΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ
Διεύθυνση: ΓΑΛΙΑ, 70400, ΓΑΛΙΑ
Δήμος: ΜΟΙΡΩΝ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Νομική μορφή: ΑΤΟΜΙΚΗ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 43311000 Εργασίες επίχρισης κονιαμάτων 43111000 Εργασίες κατεδάφισης 43121100 Εργασίες προετοιμασίας εδάφους και οικοπέδου• εργασίες εκκένωσης 43331002 Εργασίες διάστρωσης ή τοποθέτησης πλακών σε τοίχους ή δάπεδα κτιρίων ή άλλων κατασκευών λιθολαξευτών ή μαρμάρινων 43341000 Εργασίες χρωματισμών 43391900 Άλλες εργασίες ολοκλήρωσης (αποπεράτωσης) κτιρίων και τελειώματος π.δ.κ.α. 43910000 Δραστηριότητες κατασκευής στεγών 43994000 Εργασίες σκυροδέματος 43996000 Εργασίες τοιχοποιίας και οπτοπλινθοδομών
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 43311000 Εργασίες επίχρισης κονιαμάτων check
2 43391900 Άλλες εργασίες ολοκλήρωσης (αποπεράτωσης) κτιρίων και τελειώματος π.δ.κ.α.  
3 43910000 Δραστηριότητες κατασκευής στεγών  
4 43331002 Εργασίες διάστρωσης ή τοποθέτησης πλακών σε τοίχους ή δάπεδα κτιρίων ή άλλων κατασκευών λιθολαξευτών ή μαρμάρινων  
5 43111000 Εργασίες κατεδάφισης  
6 43121100 Εργασίες προετοιμασίας εδάφους και οικοπέδου• εργασίες εκκένωσης  
7 43994000 Εργασίες σκυροδέματος  
8 43996000 Εργασίες τοιχοποιίας και οπτοπλινθοδομών  
9 43341000 Εργασίες χρωματισμών  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121