Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΚΟΚΟΒΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Διεύθυνση: ΚΡΟΥΣΩΝΑΣ, 70001, ΚΡΟΥΣΩΝΑΣ
Δήμος: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλέφωνο: 2810711901
e-mail: liandr@otenet.gr
Νομική μορφή: ΑΤΟΜΙΚΗ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 43330000 Επενδύσεις δαπέδων και τοίχων 01210000 Καλλιέργεια σταφυλιών 01211204 Καλλιέργεια σταφίδας σουλτανίνας 01211206 Καλλιέργεια σταφυλιών επιτραπέζιων 01211207 Καλλιέργεια σταφυλιών οινοποιίας κοινών 01241000 Καλλιέργεια μήλων 01242100 Καλλιέργεια αχλαδιών 01261000 Καλλιέργεια ελιών 43291100 Εργασίες μόνωσης 43311000 Εργασίες επίχρισης κονιαμάτων 43341000 Εργασίες χρωματισμών 43911100 Εργασίες κατασκευής πλαισίων στεγών 43993000 Εργασίες έμπηξης πασάλων· εργασίες θεμελιώσεων 43994000 Εργασίες σκυροδέματος 43994002 Εργασίες σταθεροποίησης θεμελίων 43994004 Κατασκευή τύπων (καλουπιών) χύτευσης σκυροδέματος 43996000 Εργασίες τοιχοποιίας και οπτοπλινθοδομών 43999001 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες, που δεν κατονομάζονται ειδικά, με ίδια υλικά 43999002 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες, που δεν κατονομάζονται ειδικά, χωρίς ίδια υλικά 43999004 Εργασίες επισκευής και συντήρησης ιστορικών και παραδοσιακών κτιρίων 43999005 Εργασίες κατασκευής εστιών (τζακιών)
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 43330000 Επενδύσεις δαπέδων και τοίχων check
2 43999001 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες, που δεν κατονομάζονται ειδικά, με ίδια υλικά  
3 43999002 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες, που δεν κατονομάζονται ειδικά, χωρίς ίδια υλικά  
4 43993000 Εργασίες έμπηξης πασάλων· εργασίες θεμελιώσεων  
5 43999004 Εργασίες επισκευής και συντήρησης ιστορικών και παραδοσιακών κτιρίων  
6 43311000 Εργασίες επίχρισης κονιαμάτων  
7 43999005 Εργασίες κατασκευής εστιών (τζακιών)  
8 43911100 Εργασίες κατασκευής πλαισίων στεγών  
9 43291100 Εργασίες μόνωσης  
10 43994000 Εργασίες σκυροδέματος  
11 43994002 Εργασίες σταθεροποίησης θεμελίων  
12 43996000 Εργασίες τοιχοποιίας και οπτοπλινθοδομών  
13 43341000 Εργασίες χρωματισμών  
14 01242100 Καλλιέργεια αχλαδιών  
15 01261000 Καλλιέργεια ελιών  
16 01241000 Καλλιέργεια μήλων  
17 01211204 Καλλιέργεια σταφίδας σουλτανίνας  
18 01210000 Καλλιέργεια σταφυλιών  
19 01211206 Καλλιέργεια σταφυλιών επιτραπέζιων  
20 01211207 Καλλιέργεια σταφυλιών οινοποιίας κοινών  
21 43994004 Κατασκευή τύπων (καλουπιών) χύτευσης σκυροδέματος  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121