Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΜΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΑ ΜΑΡΗ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: ΛΑΜΠΕΡΗ ΠΟΛΗ - LAMPERI POLI
Διεύθυνση: ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΙΔΟΝΙΟΥ 2, 71414, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Δήμος: ΓΑΖΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλέφωνο: 2810227364
e-mail: KOTSAKIMARIA@HOTMAIL.GR
Νομική μορφή: ΟΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 38112100 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων μη ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, δημοτικών 38111100 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, δημοτικών 38111900 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, άλλων 38112900 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων, μη ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, άλλων 38116100 Υπηρεσίες εγκαταστάσεων μεταφοράς για μη επικίνδυνα ανακυκλώσιμα απόβλητα 38116900 Υπηρεσίες εγκαταστάσεων μεταφοράς για άλλα μη επικίνδυνα απόβλητα 43121101 Εργασίες σταθεροποίησης των εδαφών 43121200 Εργασίες εκσκαφών και μετακίνησης γαιών 43121202 Εργασίες επιχωματώσεων 46231000 Χονδρικό εμπόριο ζώντων ζώων 46240000 Χονδρικό εμπόριο δερμάτων, προβιών και κατεργασμένου δέρματος 46320000 Χονδρικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος 49410000 Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων 81211001 Υπηρεσίες εργολάβου καθαριότητας
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 38112100 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων μη ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, δημοτικών
2 43121200 Εργασίες εκσκαφών και μετακίνησης γαιών  
3 43121202 Εργασίες επιχωματώσεων  
4 43121101 Εργασίες σταθεροποίησης των εδαφών  
5 49410000 Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων  
6 38116900 Υπηρεσίες εγκαταστάσεων μεταφοράς για άλλα μη επικίνδυνα απόβλητα  
7 38116100 Υπηρεσίες εγκαταστάσεων μεταφοράς για μη επικίνδυνα ανακυκλώσιμα απόβλητα  
8 81211001 Υπηρεσίες εργολάβου καθαριότητας  
9 38111900 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, άλλων  
10 38111100 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, δημοτικών  
11 38112900 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων, μη ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, άλλων  
12 46240000 Χονδρικό εμπόριο δερμάτων, προβιών και κατεργασμένου δέρματος  
13 46231000 Χονδρικό εμπόριο ζώντων ζώων  
14 46320000 Χονδρικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.113
SGA