Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Διεύθυνση: ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ 27, 71305, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Δήμος: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλέφωνο: 2810313582
e-mail: izervak@tee.gr
Νομική μορφή: ΑΤΟΜΙΚΗ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 71121909 Υπηρεσίες μελετών μηχανολόγου μηχανικού γενικά 43211000 Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 43221000 Εργασίες υδραυλικών εγκαταστάσεων, αποχετευτικών αγωγών, θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού 43221200 Εργασίες εγκαταστάσεων θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού 43222000 Εργασίες εγκαταστάσεων αερίου 43291900 Άλλες εργασίες εγκαταστάσεων π.δ.κ.α. 71121300 Υπηρεσίες μηχανικών για ενεργειακά έργα 71121911 Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας 81211000 Υπηρεσίες γενικού καθαρισμού κτιρίων
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 71121909 Υπηρεσίες μελετών μηχανολόγου μηχανικού γενικά check
2 43291900 Άλλες εργασίες εγκαταστάσεων π.δ.κ.α.  
3 43222000 Εργασίες εγκαταστάσεων αερίου  
4 43221200 Εργασίες εγκαταστάσεων θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού  
5 43211000 Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων  
6 43221000 Εργασίες υδραυλικών εγκαταστάσεων, αποχετευτικών αγωγών, θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού  
7 81211000 Υπηρεσίες γενικού καθαρισμού κτιρίων  
8 71121300 Υπηρεσίες μηχανικών για ενεργειακά έργα  
9 71121911 Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.119