Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: Μ.Κ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: Μ.Κ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - LOGISTICS
Διεύθυνση: ΒΙΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, 71601, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Δήμος: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλέφωνο: 2810382020
FAX: 2810381777
e-mail: info@mktrans.gr
Νομική μορφή: ΑΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 49411903 Οδικές μεταφορές άλλων εμπορευμάτων, με φορτηγό αυτοκίνητο διεθνών μεταφορών και με οδηγό ιδιοκτήτη 45111000 Χονδρικό εμπόριο αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων 45111100 Χονδρικό εμπόριο επιβατηγών μηχανοκίνητων οχημάτων 49100000 Υπεραστικές σιδηροδρομικές μεταφορές επιβατών 49411101 Οδικές μεταφορές φορτηγού αυτοκινήτου ψυγείου διεθνών μεταφορών, με οδηγό ιδιοκτήτη 49411102 Οδικές μεταφορές φορτηγού αυτοκινήτου ψυγείου διεθνών μεταφορών, με οδηγό μη ιδιοκτήτη 49411901 Οδικές μεταφορές άλλων εμπορευμάτων με φορτηγό αυτοκίνητο με οδηγό ιδιοκτήτη 49411904 Οδικές μεταφορές άλλων εμπορευμάτων, με φορτηγό αυτοκίνητο διεθνών μεταφορών και με οδηγό μη ιδιοκτήτη 49412000 Υπηρεσίες ενοικίασης φορτηγών οχημάτων με χειριστή 52101900 Άλλες υπηρεσίες αποθήκευσης 52101901 Υπηρεσίες προετοιμασίας (συσκευασία, συντήρηση κλπ), προς αποθήκευση αγροτικών προϊόντων 52291902 Υπηρεσίες διαμεταφοράς εμπορευμάτων 52291904 Υπηρεσίες ναυτιλιακών πρακτόρων 52291907 Υπηρεσίες τοπικής συγκέντρωσης και διανομής εμπορευμάτων 68101100 Αγοραπωλησία κτιρίων κατοικιών και οικοπέδων για κτίρια κατοικιών 77121000 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης φορτηγών 82111000 Συνδυασμένες διοικητικές υπηρεσίες γραφείου 46711310 Χονδρικό εμπόριο ορυκτελαίων και λιπαντικών
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 49411903 Οδικές μεταφορές άλλων εμπορευμάτων, με φορτηγό αυτοκίνητο διεθνών μεταφορών και με οδηγό ιδιοκτήτη check
2 52101900 Άλλες υπηρεσίες αποθήκευσης  
3 68101100 Αγοραπωλησία κτιρίων κατοικιών και οικοπέδων για κτίρια κατοικιών  
4 49411901 Οδικές μεταφορές άλλων εμπορευμάτων με φορτηγό αυτοκίνητο με οδηγό ιδιοκτήτη  
5 49411904 Οδικές μεταφορές άλλων εμπορευμάτων, με φορτηγό αυτοκίνητο διεθνών μεταφορών και με οδηγό μη ιδιοκτήτη  
6 49411101 Οδικές μεταφορές φορτηγού αυτοκινήτου ψυγείου διεθνών μεταφορών, με οδηγό ιδιοκτήτη  
7 49411102 Οδικές μεταφορές φορτηγού αυτοκινήτου ψυγείου διεθνών μεταφορών, με οδηγό μη ιδιοκτήτη  
8 82111000 Συνδυασμένες διοικητικές υπηρεσίες γραφείου  
9 49100000 Υπεραστικές σιδηροδρομικές μεταφορές επιβατών  
10 52291902 Υπηρεσίες διαμεταφοράς εμπορευμάτων  
11 77121000 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης φορτηγών  
12 49412000 Υπηρεσίες ενοικίασης φορτηγών οχημάτων με χειριστή  
13 52291904 Υπηρεσίες ναυτιλιακών πρακτόρων  
14 52101901 Υπηρεσίες προετοιμασίας (συσκευασία, συντήρηση κλπ), προς αποθήκευση αγροτικών προϊόντων  
15 52291907 Υπηρεσίες τοπικής συγκέντρωσης και διανομής εμπορευμάτων  
16 45111000 Χονδρικό εμπόριο αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων  
17 45111100 Χονδρικό εμπόριο επιβατηγών μηχανοκίνητων οχημάτων  
18 46711310 Χονδρικό εμπόριο ορυκτελαίων και λιπαντικών  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121