Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΤΙΤΟΥ
Διεύθυνση: ΚΛΗΜΑ, 70200, ΚΛΗΜΑ
Δήμος: ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Νομική μορφή: ΑΤΟΜΙΚΗ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 46751104 Χονδρικό εμπόριο γεωργικών φαρμάκων 46751101 Χονδρικό εμπόριο αζωτούχων λιπασμάτων, ορυκτών ή χημικών 46751106 Χονδρικό εμπόριο ζιζανιοκτόνων 46751108 Χονδρικό εμπόριο καλιούχων λιπασμάτων, ορυκτών ή χημικών
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 46751104 Χονδρικό εμπόριο γεωργικών φαρμάκων check
2 46751101 Χονδρικό εμπόριο αζωτούχων λιπασμάτων, ορυκτών ή χημικών  
3 46751106 Χονδρικό εμπόριο ζιζανιοκτόνων  
4 46751108 Χονδρικό εμπόριο καλιούχων λιπασμάτων, ορυκτών ή χημικών  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121