Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Διακριτικός τίτλος: IT CRETE A.E.
Διεύθυνση: ΣΕΛΕΝΗΣ 19, 71500, ΓΑΖΙ
Δήμος: ΓΑΖΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλέφωνο: 2810280714
FAX: 2810330149
e-mail: npriniot65evi@gmail.com
Ιστοσελίδα: http://www.gxmast.gr/kainotom-ae
Νομική μορφή: ΑΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 72193000 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις ιατρικές επιστήμες 26609000 Υπηρεσίες κατασκευής ιατρικών οργάνων· εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της κατασκευής ακτινολογικών, ηλεκτροϊατρικών και ηλεκτροθεραπευτικών μηχανημάτων 26702300 Κατασκευή συσκευών υγρών κρυστάλλων· λέιζερ, εκτός των διόδων λέιζερ· άλλων οπτικών συσκευών και οργάνων π.δ.κ.α. 26702400 Κατασκευή μερών και εξαρτημάτων κιαλιών, μονοκιαλιών και άλλων οπτικών τηλεσκοπίων· άλλων αστρονομικών οργάνων και οπτικών μικροσκοπίων 26702500 Κατασκευή μερών και εξαρτημάτων συσκευών με υγρούς κρυστάλλους, λέιζερ (εκτός των διόδων λέιζερ), άλλων οπτικών συσκευών και οργάνων π.δ.κ.α. 32504000 Κατασκευή οφθαλμικών γυαλιών, φακών και μερών τους 32505000 Κατασκευή άλλων ειδών ιατρικής ή χειρουργικής χρήσης 33204000 Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρονικού και οπτικού εξοπλισμού 46461220 Χονδρικό εμπόριο συρίγγων, βελονών, καθετήρων, σωληνίσκων και παρόμοιων ειδών, οφθαλμικών και άλλων οργάνων και συσκευών π.δ.κ.α. 46461222 Χονδρικό εμπόριο τεχνητών μοσχευμάτων 46461223 Χονδρικό εμπόριο φίλτρων νεφρού μιας χρήσεως, καθετήρων, γαζών κλπ 46461224 Χονδρικό εμπόριο χειρουργικών και ιατρικών γενικά μηχανημάτων και εργαλείων και παρόμοιων ειδών 47747516 Λιανικό εμπόριο συρίγγων, βελονών, καθετήρων, σωληνίσκων και παρόμοιων ειδών, οφθαλμικών και άλλων οργάνων και συσκευών π.δ.κ.α. 47747518 Λιανικό εμπόριο τεχνητών μοσχευμάτων 47747522 Λιανικό εμπόριο χειρουργικών και ιατρικών γενικά μηχανημάτων και εργαλείων 85591900 Υπηρεσίες εκπαίδευσης π.δ.κ.α. 86221921 Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας οφθαλμολογίας 86901600 Υπηρεσίες τραπεζών αίματος, σπέρματος και οργάνων μεταμόσχευσης
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 72193000 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις ιατρικές επιστήμες check
2 86221921 Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας οφθαλμολογίας  
3 32505000 Κατασκευή άλλων ειδών ιατρικής ή χειρουργικής χρήσης  
4 26702400 Κατασκευή μερών και εξαρτημάτων κιαλιών, μονοκιαλιών και άλλων οπτικών τηλεσκοπίων· άλλων αστρονομικών οργάνων και οπτικών μικροσκοπίων  
5 26702500 Κατασκευή μερών και εξαρτημάτων συσκευών με υγρούς κρυστάλλους, λέιζερ (εκτός των διόδων λέιζερ), άλλων οπτικών συσκευών και οργάνων π.δ.κ.α.  
6 32504000 Κατασκευή οφθαλμικών γυαλιών, φακών και μερών τους  
7 26702300 Κατασκευή συσκευών υγρών κρυστάλλων· λέιζερ, εκτός των διόδων λέιζερ· άλλων οπτικών συσκευών και οργάνων π.δ.κ.α.  
8 47747516 Λιανικό εμπόριο συρίγγων, βελονών, καθετήρων, σωληνίσκων και παρόμοιων ειδών, οφθαλμικών και άλλων οργάνων και συσκευών π.δ.κ.α.  
9 47747518 Λιανικό εμπόριο τεχνητών μοσχευμάτων  
10 47747522 Λιανικό εμπόριο χειρουργικών και ιατρικών γενικά μηχανημάτων και εργαλείων  
11 33204000 Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρονικού και οπτικού εξοπλισμού  
12 85591900 Υπηρεσίες εκπαίδευσης π.δ.κ.α.  
13 26609000 Υπηρεσίες κατασκευής ιατρικών οργάνων· εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της κατασκευής ακτινολογικών, ηλεκτροϊατρικών και ηλεκτροθεραπευτικών μηχανημάτων  
14 86901600 Υπηρεσίες τραπεζών αίματος, σπέρματος και οργάνων μεταμόσχευσης  
15 46461220 Χονδρικό εμπόριο συρίγγων, βελονών, καθετήρων, σωληνίσκων και παρόμοιων ειδών, οφθαλμικών και άλλων οργάνων και συσκευών π.δ.κ.α.  
16 46461222 Χονδρικό εμπόριο τεχνητών μοσχευμάτων  
17 46461223 Χονδρικό εμπόριο φίλτρων νεφρού μιας χρήσεως, καθετήρων, γαζών κλπ  
18 46461224 Χονδρικό εμπόριο χειρουργικών και ιατρικών γενικά μηχανημάτων και εργαλείων και παρόμοιων ειδών  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121