Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΚΑΡ.ΜΑ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: ΚΑΡ.ΜΑ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε.
Διεύθυνση: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΟΤΖΙΑ 7, 71202, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Δήμος: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλέφωνο: 2810286474
FAX: 2810286474
e-mail: giorgos@tzagkaroulakis.gr
Ιστοσελίδα: www.karmaenergyepe.gr
Νομική μορφή: ΙΚΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 35111009 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα 35111000 Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος ΜΕ ΛΗΞΗ 15/10/2012 70220000 Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης ΜΕ ΛΗΞΗ 15/10/2012 70221200 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οικονομικής διαχείρισης (εκτός θεμάτων φορολογίας νομικών προσώπων) ΜΕ ΛΗΞΗ 15/10/2012
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 35111009 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.119
SGA