Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΣΤΡΑΤΟΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Διακριτικός τίτλος: STRATOS L.T.D.
Διεύθυνση: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΦΡΑΓΚΑΚΗ 13, 71303, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Δήμος: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
e-mail: maria@blavakis.gr
Ιστοσελίδα: http://blavakis.gr/ισολογισμοί/στρατοσ-επε/
Νομική μορφή: ΕΠΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
72190000 Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη σε άλλες φυσικές επιστήμες και τη μηχανική 71201300 Υπηρεσίες δοκιμών και αναλύσεων ολοκληρωμένων μηχανικών και ηλεκτρικών συστημάτων 71201304 Υπηρεσίες δοκιμών και αναλύσεων μηχανικών και ηλεκτρικών χαρακτηριστικών συσκευών 71121500 Υπηρεσίες μηχανικών για έργα διαχείρισης αποβλήτων (επικίνδυνων και μη επικίνδυνων) 71121400 Υπηρεσίες μηχανικών για έργα μεταφορών 71121300 Υπηρεσίες μηχανικών για ενεργειακά έργα 71121000 Υπηρεσίες μηχανικών 61202000 Υπηρεσίες φορέα για ασύρματες τηλεπικοινωνίες 61102000 Υπηρεσίες φορέα για ενσύρματες (καλωδιακές) τηλεπικοινωνίες 46691935 Χονδρικό εμπόριο καυστήρων, μηχανικών θερμαστρών και εσχάρων, μηχανικών διατάξεων για την απομάκρυνση της στάχτης και παρόμοιων συσκευών 46691555 Χονδρικό εμπόριο οργάνων και συσκευών για τις τηλεπικοινωνίες 39002101 Υπηρεσίες διαχείρισης βιομηχανικών ρύπων 71121900 Υπηρεσίες μηχανικών για άλλα έργα 71121800 Υπηρεσίες μηχανικών για έργα τηλεπικοινωνιών και εκπομπής 71201302 Υπηρεσίες δοκιμών και αναλύσεων μηχανικών και ηλεκτρικών χαρακτηριστικών κινητήρων 71201301 Υπηρεσίες δοκιμών και αναλύσεων μηχανικών και ηλεκτρικών χαρακτηριστικών αυτοκινήτων οχημάτων 33121400 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης φούρνων, κλιβάνων και καυστήρων 71201303 Υπηρεσίες δοκιμών και αναλύσεων μηχανικών και ηλεκτρικών χαρακτηριστικών μηχανών 71121600 Υπηρεσίες μηχανικών για έργα ύδρευσης και επεξεργασίας λυμάτων και για αποστραγγιστικά έργα 46691922 Χονδρικό εμπόριο βοηθητικού εξοπλισμού για λέβητες, συμπυκνωτών για άλλες μονάδες παραγωγής ατμού 71121700 Υπηρεσίες μηχανικών για βιομηχανικά και βιοτεχνικά έργα 26514400 Κατασκευή οργάνων και συσκευών για τις τηλεπικοινωνίες 26114101 Κατασκευή φωτοβολταϊκών κυττάρων
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 72190000 Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη σε άλλες φυσικές επιστήμες και τη μηχανική check
2 26514400 Κατασκευή οργάνων και συσκευών για τις τηλεπικοινωνίες  
3 26114101 Κατασκευή φωτοβολταϊκών κυττάρων  
4 39002101 Υπηρεσίες διαχείρισης βιομηχανικών ρύπων  
5 71201301 Υπηρεσίες δοκιμών και αναλύσεων μηχανικών και ηλεκτρικών χαρακτηριστικών αυτοκινήτων οχημάτων  
6 71201302 Υπηρεσίες δοκιμών και αναλύσεων μηχανικών και ηλεκτρικών χαρακτηριστικών κινητήρων  
7 71201303 Υπηρεσίες δοκιμών και αναλύσεων μηχανικών και ηλεκτρικών χαρακτηριστικών μηχανών  
8 71201304 Υπηρεσίες δοκιμών και αναλύσεων μηχανικών και ηλεκτρικών χαρακτηριστικών συσκευών  
9 71201300 Υπηρεσίες δοκιμών και αναλύσεων ολοκληρωμένων μηχανικών και ηλεκτρικών συστημάτων  
10 33121400 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης φούρνων, κλιβάνων και καυστήρων  
11 71121000 Υπηρεσίες μηχανικών  
12 71121900 Υπηρεσίες μηχανικών για άλλα έργα  
13 71121700 Υπηρεσίες μηχανικών για βιομηχανικά και βιοτεχνικά έργα  
14 71121300 Υπηρεσίες μηχανικών για ενεργειακά έργα  
15 71121500 Υπηρεσίες μηχανικών για έργα διαχείρισης αποβλήτων (επικίνδυνων και μη επικίνδυνων)  
16 71121400 Υπηρεσίες μηχανικών για έργα μεταφορών  
17 71121800 Υπηρεσίες μηχανικών για έργα τηλεπικοινωνιών και εκπομπής  
18 71121600 Υπηρεσίες μηχανικών για έργα ύδρευσης και επεξεργασίας λυμάτων και για αποστραγγιστικά έργα  
19 61202000 Υπηρεσίες φορέα για ασύρματες τηλεπικοινωνίες  
20 61102000 Υπηρεσίες φορέα για ενσύρματες (καλωδιακές) τηλεπικοινωνίες  
21 46691922 Χονδρικό εμπόριο βοηθητικού εξοπλισμού για λέβητες, συμπυκνωτών για άλλες μονάδες παραγωγής ατμού  
22 46691935 Χονδρικό εμπόριο καυστήρων, μηχανικών θερμαστρών και εσχάρων, μηχανικών διατάξεων για την απομάκρυνση της στάχτης και παρόμοιων συσκευών  
23 46691555 Χονδρικό εμπόριο οργάνων και συσκευών για τις τηλεπικοινωνίες  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121