Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΦΟΔΙΣΑ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ
Διακριτικός τίτλος: ΦΟΔΙΣΑ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Α.Ε. ΟΤΑ
Διεύθυνση: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 50, 70014, ΛΙΜΑΝΙ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
Δήμος: ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλέφωνο: 2897021921
FAX: 2897025773
e-mail: xytahermal@yahoo.gr, info@fodsabp.gr
Ιστοσελίδα: www.fodsabp.gr
Νομική μορφή: ΑΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
Άλλες υπηρεσίες διάθεσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων Παραγωγή θερμομονωτικών υλικών από άσφαλτο για επικάλυψη κτιρίων Θραύση, καθαρισμός και διαλογή άλλων απορριμμάτων (π.χ. από κατεδαφίσεις) για την ανάκτηση μεταλλικών δευτερογενών πρώτων υλών Μηχανική, χημική ή άλλη κατεργασία μη μεταλλικών απορριμμάτων, ώστε να μετατραπούν σε δευτερογενείς πρώτες ύλες Χονδρικό εμπόριο παλαιών σιδήρων και μετάλλων (scrap) Χονδρικό εμπόριο υπολειμμάτων χαρτιού και χαρτονιού Χονδρικό εμπόριο φυτικών απορριμμάτων και φυτικών υπολειμμάτων
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 38212900 Άλλες υπηρεσίες διάθεσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων check
2 38322201 Θραύση, καθαρισμός και διαλογή άλλων απορριμμάτων (π.χ. από κατεδαφίσεις) για την ανάκτηση μεταλλικών δευτερογενών πρώτων υλών  
3 38323903 Μηχανική, χημική ή άλλη κατεργασία μη μεταλλικών απορριμμάτων, ώστε να μετατραπούν σε δευτερογενείς πρώτες ύλες  
4 23991201 Παραγωγή θερμομονωτικών υλικών από άσφαλτο για επικάλυψη κτιρίων  
5 46771012 Χονδρικό εμπόριο παλαιών σιδήρων και μετάλλων (scrap)  
6 46771028 Χονδρικό εμπόριο υπολειμμάτων χαρτιού και χαρτονιού  
7 46771030 Χονδρικό εμπόριο φυτικών απορριμμάτων και φυτικών υπολειμμάτων  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121