Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: Βαρσαμάς Πολυχρόνης Μον/πη ΙΚΕ
Διακριτικός τίτλος: Χρόνης Βαρσαμάς Πραγματογνώμονες Διακανονιστές Ζημιών Μον/πη ΙΚΕ
Διεύθυνση: ΡΟΔΙΑ ΜΑΛΕΒΥΖΙΟΥ, 71500, ΡΟΔΙΑ ΜΑΛΕΒΥΖΙΟΥ
Δήμος: ΓΑΖΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλέφωνο: 2810841548
FAX: 2810841223
e-mail: xvarsama@otenet.gr
Ιστοσελίδα: http://www.xronisvarsamasike.gr
Νομική μορφή: ΙΚΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 71121105 Υπηρεσίες πραγματογνωμοσυνών για ακίνητα και τεχνικά έργα 41203000 Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις) 41204000 Κατασκευαστικές εργασίες για μη οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις) 42211100 Κατασκευή αγωγών μεγάλων αποστάσεων για μεταφορά υγρών 42212000 Κατασκευαστικές εργασίες για κοινωφελή έργα σχετικών με μεταφορά υγρών 42212100 Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς μεγάλων αποστάσεων 42212300 Κατασκευαστικές εργασίες συστημάτων άρδευσης (τάφρων), τροφοδοτικών και δευτερευόντων αγωγών ύδρευσης, μονάδων επεξεργασίας νερού, μονάδων διάθεσης λυμάτων και αντλιοστασίων 43222000 Εργασίες εγκαταστάσεων αερίου 71121305 Υπηρεσίες εκπόνησης μηχανολογικών μελετών κτιρίων (θέρμανσης, κλιματισμού κλπ) 71121601 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών υδραυλικών έργων (εγγειοβελτιωτικών έργων, αντιπλημμυρικών έργων, φραγμάτων, υδρεύσεων και αποχετεύσεων) 71121700 Υπηρεσίες μηχανικών για βιομηχανικά και βιοτεχνικά έργα 71121909 Υπηρεσίες μελετών μηχανολόγου μηχανικού γενικά 72192902 Υπηρεσίες έρευνας στη μηχανολογία
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 71121105 Υπηρεσίες πραγματογνωμοσυνών για ακίνητα και τεχνικά έργα check
2 43222000 Εργασίες εγκαταστάσεων αερίου  
3 42212100 Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς μεγάλων αποστάσεων  
4 42212000 Κατασκευαστικές εργασίες για κοινωφελή έργα σχετικών με μεταφορά υγρών  
5 41204000 Κατασκευαστικές εργασίες για μη οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις)  
6 41203000 Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις)  
7 42212300 Κατασκευαστικές εργασίες συστημάτων άρδευσης (τάφρων), τροφοδοτικών και δευτερευόντων αγωγών ύδρευσης, μονάδων επεξεργασίας νερού, μονάδων διάθεσης λυμάτων και αντλιοστασίων  
8 42211100 Κατασκευή αγωγών μεγάλων αποστάσεων για μεταφορά υγρών  
9 71121601 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών υδραυλικών έργων (εγγειοβελτιωτικών έργων, αντιπλημμυρικών έργων, φραγμάτων, υδρεύσεων και αποχετεύσεων)  
10 71121305 Υπηρεσίες εκπόνησης μηχανολογικών μελετών κτιρίων (θέρμανσης, κλιματισμού κλπ)  
11 72192902 Υπηρεσίες έρευνας στη μηχανολογία  
12 71121909 Υπηρεσίες μελετών μηχανολόγου μηχανικού γενικά  
13 71121700 Υπηρεσίες μηχανικών για βιομηχανικά και βιοτεχνικά έργα  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.119