Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Διακριτικός τίτλος: ΚΕΝΤΡΟ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ - INSURANCE CENTER OF CRETE
Διεύθυνση: ΥΑΚΙΝΘΟΥ 5, 71500, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Δήμος: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλέφωνο: 2810233370
e-mail: kpapadopoulou-18@hotmail.com
Νομική μορφή: ΑΤΟΜΙΚΗ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 66221001 Υπηρεσίες ασφαλιστικού πράκτορα 66211000 Υπηρεσίες αξιολόγησης κινδύνου και ζημιών 66221004 Υπηρεσίες εκτιμητή, πραγματογνώμονα ασφαλίσεων 66221007 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά θέματα 66221008 Υπηρεσίες συντονιστή ασφαλιστικών πρακτόρων 70223000 Άλλες υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών 85591302 Υπηρεσίες εκπαίδευσης ασφαλειομεσιτών 85591900 Υπηρεσίες εκπαίδευσης π.δ.κ.α. 85591905 Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων 85591906 Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω υπολογιστή
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 66221001 Υπηρεσίες ασφαλιστικού πράκτορα και ασφαλιστικού συμβούλου check
2 70223000 Άλλες υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών  
3 66211000 Υπηρεσίες αξιολόγησης κινδύνου και ζημιών  
4 85591302 Υπηρεσίες εκπαίδευσης ασφαλειομεσιτών  
5 85591905 Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων  
6 85591906 Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω υπολογιστή  
7 85591900 Υπηρεσίες εκπαίδευσης π.δ.κ.α.  
8 66221004 Υπηρεσίες εκτιμητή, πραγματογνώμονα ασφαλίσεων  
9 66221007 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά θέματα  
10 66221008 Υπηρεσίες συντονιστή ασφαλιστικών πρακτόρων  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121