Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΠΙΝΙΡΤΖΗΣ ΣΥΡΙΓΩΝΑΚΗΣ Ο.Ε.
Διακριτικός τίτλος: PALS ENGINEERING
Διεύθυνση: Λ.ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 23Α, 71306, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Δήμος: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλέφωνο: 2810360537
e-mail: stapin77@yahoo.gr
Νομική μορφή: ΟΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 33141000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρικού εξοπλισμού 33141100 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτροκινητήρων, ηλεκτρογεννητριών, ηλεκτρικών μετασχηματιστών και συσκευών διανομής και ελέγχου του ηλεκτρικού ρεύματος 33141900 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης άλλου επαγγελματικού ηλεκτρικού εξοπλισμού 33205000 Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρικού εξοπλισμού 33207000 Υπηρεσίες εγκατάστασης άλλων ειδών π.δ.κ.α. 35111000 Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος 42221300 Κατασκευή μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 42222300 Κατασκευαστικές εργασίες για μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 42992900 Κατασκευαστικές εργασίες για κατασκευές πολιτικού μηχανικού π.δ.κ.α. 43121000 Εργασίες προετοιμασίας εργοταξίων κατασκευαστικών έργων 43210000 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 46511000 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού 46691500 Χονδρικό εμπόριο επαγγελματικών ηλεκτρικών μηχανημάτων, άλλων ηλεκτρικών συσκευών και υλικών επαγγελματικής ή οικιακής χρήσης 46691551 Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων μετατροπής ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική 46691572 Χονδρικό εμπόριο φωτοβολταϊκών στοιχείων 46691900 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων, συσκευών και εξοπλισμού γενικής και ειδικής χρήσης 47545441 Λιανικό εμπόριο φωτοβολταϊκών στοιχείων 70222003 Υπηρεσίες συντονισμού και επιθεώρησης υπεργολάβων 71113102 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων πολεοδομικής παρέμβασης 71120000 Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών 71121101 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων τεχνικών έργων 71121103 Υπηρεσίες οικονομοτεχνικών μελετών 71121903 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών και επίβλεψης τοπογραφικών έργων 71121908 Υπηρεσίες μελετών ηλεκτρολόγου μηχανικού γενικά 71121909 Υπηρεσίες μελετών μηχανολόγου μηχανικού γενικά 71123101 Υπηρεσίες εκπόνησης εδαφολογικών μελετών 74101200 Υπηρεσίες βιομηχανικού σχεδιασμού 74901300 Υπηρεσίες παροχής περιβαλλοντικών συμβουλών
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 33141000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρικού εξοπλισμού check
2 71120000 Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών  
3 43121000 Εργασίες προετοιμασίας εργοταξίων κατασκευαστικών έργων  
4 43210000 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις  
5 42992900 Κατασκευαστικές εργασίες για κατασκευές πολιτικού μηχανικού π.δ.κ.α.  
6 42222300 Κατασκευαστικές εργασίες για μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας  
7 42221300 Κατασκευή μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας  
8 47545441 Λιανικό εμπόριο φωτοβολταϊκών στοιχείων  
9 35111000 Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος  
10 74101200 Υπηρεσίες βιομηχανικού σχεδιασμού  
11 33207000 Υπηρεσίες εγκατάστασης άλλων ειδών π.δ.κ.α.  
12 33205000 Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρικού εξοπλισμού  
13 71123101 Υπηρεσίες εκπόνησης εδαφολογικών μελετών  
14 71121903 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών και επίβλεψης τοπογραφικών έργων  
15 71113102 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων πολεοδομικής παρέμβασης  
16 71121101 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων τεχνικών έργων  
17 33141900 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης άλλου επαγγελματικού ηλεκτρικού εξοπλισμού  
18 33141100 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτροκινητήρων, ηλεκτρογεννητριών, ηλεκτρικών μετασχηματιστών και συσκευών διανομής και ελέγχου του ηλεκτρικού ρεύματος  
19 71121908 Υπηρεσίες μελετών ηλεκτρολόγου μηχανικού γενικά  
20 71121909 Υπηρεσίες μελετών μηχανολόγου μηχανικού γενικά  
21 71121103 Υπηρεσίες οικονομοτεχνικών μελετών  
22 74901300 Υπηρεσίες παροχής περιβαλλοντικών συμβουλών  
23 70222003 Υπηρεσίες συντονισμού και επιθεώρησης υπεργολάβων  
24 46691900 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων, συσκευών και εξοπλισμού γενικής και ειδικής χρήσης  
25 46691500 Χονδρικό εμπόριο επαγγελματικών ηλεκτρικών μηχανημάτων, άλλων ηλεκτρικών συσκευών και υλικών επαγγελματικής ή οικιακής χρήσης  
26 46511000 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού  
27 46691551 Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων μετατροπής ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική  
28 46691572 Χονδρικό εμπόριο φωτοβολταϊκών στοιχείων  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121