Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΖΗΔΙΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ
Διεύθυνση: ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 108, 71305, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Δήμος: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλέφωνο: 6972870186
e-mail: mzidianakis@yahoo.gr
Νομική μορφή: ΕΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 71113101 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών και προγραμμάτων χωρικής ανάπτυξης 71112301 Υπηρεσίες αρχιτεκτονικών μελετών διατήρησης παραδοσιακών κτιρίων 71113102 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων πολεοδομικής παρέμβασης 71113103 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών συντονισμένης αστικής ανάπτυξης 71113104 Υπηρεσίες πολεοδομικών και ρυμοτομικών μελετών 71113105 Υπηρεσίες χωροταξικών και ρυθμιστικών μελετών 71121104 Υπηρεσίες παροχής επιστημονικών τεχνικών συμβουλών γενικά 71121201 Υπηρεσίες εκπόνησης στατικών μελετών μεγάλων ή ειδικών τεχνικών έργων 71121202 Υπηρεσίες εκπόνησης στατικών μελετών φερουσών κατασκευών κτιρίων 71121402 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών συγκοινωνιακών έργων (οδών, σιδηροδρομικών γραμμών, γεφυρών, μικρών τεχνικών έργων, έργων υποδομής αερολιμένων και κυκλοφοριακών) 71121601 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών υδραυλικών έργων (εγγειοβελτιωτικών έργων, αντιπλημμυρικών έργων, φραγμάτων, υδρεύσεων και αποχετεύσεων) 71121901 Υπηρεσίες εκπόνησης γεωτεχνικών μελετών 71121902 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών εκτίμησης υδάτινων πόρων 71121903 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών και επίβλεψης τοπογραφικών έργων 71121905 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών ανίχνευσης και ελέγχου της διάβρωσης 71121911 Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας 71123101 Υπηρεσίες εκπόνησης εδαφολογικών μελετών 71123401 Υπηρεσίες συγκέντρωσης τοπογραφικών δεδομένων με δορυφόρο 71123501 Υπηρεσίες επιπεδομετρικής χαρτογράφησης 71123502 Υπηρεσίες κτηματολογικής χαρτογράφησης 71123503 Υπηρεσίες οδικής χαρτογράφησης
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 71113101 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών και προγραμμάτων χωρικής ανάπτυξης check
2 71112301 Υπηρεσίες αρχιτεκτονικών μελετών διατήρησης παραδοσιακών κτιρίων  
3 71121901 Υπηρεσίες εκπόνησης γεωτεχνικών μελετών  
4 71123101 Υπηρεσίες εκπόνησης εδαφολογικών μελετών  
5 71121902 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών εκτίμησης υδάτινων πόρων  
6 71121903 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών και επίβλεψης τοπογραφικών έργων  
7 71113102 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων πολεοδομικής παρέμβασης  
8 71121402 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών συγκοινωνιακών έργων (οδών, σιδηροδρομικών γραμμών, γεφυρών, μικρών τεχνικών έργων, έργων υποδομής αερολιμένων και κυκλοφοριακών)  
9 71113103 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών συντονισμένης αστικής ανάπτυξης  
10 71121601 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών υδραυλικών έργων (εγγειοβελτιωτικών έργων, αντιπλημμυρικών έργων, φραγμάτων, υδρεύσεων και αποχετεύσεων)  
11 71121201 Υπηρεσίες εκπόνησης στατικών μελετών μεγάλων ή ειδικών τεχνικών έργων  
12 71121202 Υπηρεσίες εκπόνησης στατικών μελετών φερουσών κατασκευών κτιρίων  
13 71121905 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών ανίχνευσης και ελέγχου της διάβρωσης  
14 71123501 Υπηρεσίες επιπεδομετρικής χαρτογράφησης  
15 71123502 Υπηρεσίες κτηματολογικής χαρτογράφησης  
16 71123503 Υπηρεσίες οδικής χαρτογράφησης  
17 71121104 Υπηρεσίες παροχής επιστημονικών τεχνικών συμβουλών γενικά  
18 71113104 Υπηρεσίες πολεοδομικών και ρυμοτομικών μελετών  
19 71123401 Υπηρεσίες συγκέντρωσης τοπογραφικών δεδομένων με δορυφόρο  
20 71121911 Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας  
21 71113105 Υπηρεσίες χωροταξικών και ρυθμιστικών μελετών  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121