Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΦΟΥΚΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΥ
Διακριτικός τίτλος: ΦΟΥΚΑΡΑΚΗΣ
Διεύθυνση: Λ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 199, 71409, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Δήμος: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλέφωνο: 2810344276
e-mail: foukx@hotmail.gr
Νομική μορφή: ΑΤΟΜΙΚΗ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 46492100 Χονδρικό εμπόριο βιβλίων 46492300 Χονδρικό εμπόριο χαρτικών ειδών 46511000 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού 47413100 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων και λογισμικού 47616100 Λιανικό εμπόριο βιβλίων 47626300 Λιανικό εμπόριο χαρτικών ειδών 58294000 Διάθεση επιγραμμικού (on line) λογισμικού 66221001 Υπηρεσίες ασφαλιστικού πράκτορα και ασφαλιστικού συμβούλου 66221008 Υπηρεσίες συντονιστή ασφαλιστικών πρακτόρων 82301101 Υπηρεσίες διοργάνωσης επιμορφωτικών σεμιναρίων
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 46492100 Χονδρικό εμπόριο βιβλίων check
2 58294000 Διάθεση επιγραμμικού (on line) λογισμικού  
3 47616100 Λιανικό εμπόριο βιβλίων  
4 47413100 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων και λογισμικού  
5 47626300 Λιανικό εμπόριο χαρτικών ειδών  
6 66221001 Υπηρεσίες ασφαλιστικού πράκτορα και ασφαλιστικού συμβούλου  
7 82301101 Υπηρεσίες διοργάνωσης επιμορφωτικών σεμιναρίων  
8 82301101 Υπηρεσίες διοργάνωσης επιμορφωτικών σεμιναρίων  
9 66221008 Υπηρεσίες συντονιστή ασφαλιστικών πρακτόρων  
10 46511000 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού  
11 46492300 Χονδρικό εμπόριο χαρτικών ειδών  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121