Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΔΗΜ. ΣΥΜΙΑΝΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
Διακριτικός τίτλος: ΗΛΕΚΤΡΑΠΟΘΗΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΟΕ
Διεύθυνση: ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞ. 109, 71409, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Δήμος: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλέφωνο: 2810324440
FAX: 2810231849
e-mail: electrapothikicr@gmail.com
Νομική μορφή: ΟΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 46691500 Χονδρικό εμπόριο επαγγελματικών ηλεκτρικών μηχανημάτων, άλλων ηλεκτρικών συσκευών και υλικών επαγγελματικής ή οικιακής χρήσης 46471200 Χονδρικό εμπόριο φωτιστικού εξοπλισμού 46471201 Χονδρικό εμπόριο άλλων ηλεκτρικών λαμπτήρων και φωτιστικών εξαρτημάτων 46471203 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών λαμπτήρων τραπεζιού, γραφείου, κομοδίνου ή λυχνοστατών 46471209 Χονδρικό εμπόριο προβολέων και σποτ 46520000 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εξαρτημάτων 46691504 Χονδρικό εμπόριο άλλων μετασχηματιστών 46691509 Χονδρικό εμπόριο αυτόματων ηλεκτρικών διακοπτών κυκλώματος 46691510 Χονδρικό εμπόριο βυσμάτων, πριζών και άλλων συσκευών για τη διακοπή ή την προστασία ηλεκτρικών κυκλωμάτων π.δ.κ.α. 46691515 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών αγωγών, για τάση > 1000 V 46691517 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών ασφαλειών 46691525 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών πινάκων και άλλων διατάξεων 46691533 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρολογικού υλικού υψηλής τάσεως 46691535 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονόμων 46691554 Χονδρικό εμπόριο ομοαξονικών καλωδίων και άλλων ομοαξονικών ηλεκτρικών αγωγών 47545401 Λιανικό εμπόριο άλλων ηλεκτρικών αγωγών, για τάση έως 1000 V 47545407 Λιανικό εμπόριο βυσμάτων, πριζών και άλλων συσκευών για τη διακοπή ή την προστασία ηλεκτρικών κυκλωμάτων π.δ.κ.α. 47545408 Λιανικό εμπόριο διακοπτών π.δ.κ.α. 47545429 Λιανικό εμπόριο ομοαξονικών καλωδίων και άλλων ομοαξονικών ηλεκτρικών αγωγών 47545438 Λιανικό εμπόριο υλικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 47595600 Λιανικό εμπόριο φωτιστικών ειδών 47595601 Λιανικό εμπόριο άλλων ηλεκτρικών λαμπτήρων και φωτιστικών εξαρτημάτων 47595604 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών λαμπτήρων τραπεζιού, γραφείου κομοδίνου ή λυχνοστατών
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 46691500 Χονδρικό εμπόριο επαγγελματικών ηλεκτρικών μηχανημάτων, άλλων ηλεκτρικών συσκευών και υλικών επαγγελματικής ή οικιακής χρήσης check
2 47545401 Λιανικό εμπόριο άλλων ηλεκτρικών αγωγών, για τάση έως 1000 V  
3 47595601 Λιανικό εμπόριο άλλων ηλεκτρικών λαμπτήρων και φωτιστικών εξαρτημάτων  
4 47545407 Λιανικό εμπόριο βυσμάτων, πριζών και άλλων συσκευών για τη διακοπή ή την προστασία ηλεκτρικών κυκλωμάτων π.δ.κ.α.  
5 47545408 Λιανικό εμπόριο διακοπτών π.δ.κ.α.  
6 47595604 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών λαμπτήρων τραπεζιού, γραφείου κομοδίνου ή λυχνοστατών  
7 47545429 Λιανικό εμπόριο ομοαξονικών καλωδίων και άλλων ομοαξονικών ηλεκτρικών αγωγών  
8 47545438 Λιανικό εμπόριο υλικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων  
9 47595600 Λιανικό εμπόριο φωτιστικών ειδών  
10 46471201 Χονδρικό εμπόριο άλλων ηλεκτρικών λαμπτήρων και φωτιστικών εξαρτημάτων  
11 46691504 Χονδρικό εμπόριο άλλων μετασχηματιστών  
12 46691509 Χονδρικό εμπόριο αυτόματων ηλεκτρικών διακοπτών κυκλώματος  
13 46691510 Χονδρικό εμπόριο βυσμάτων, πριζών και άλλων συσκευών για τη διακοπή ή την προστασία ηλεκτρικών κυκλωμάτων π.δ.κ.α.  
14 46691515 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών αγωγών, για τάση > 1000 V  
15 46691517 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών ασφαλειών  
16 46471203 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών λαμπτήρων τραπεζιού, γραφείου, κομοδίνου ή λυχνοστατών  
17 46691525 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών πινάκων και άλλων διατάξεων  
18 46691533 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρολογικού υλικού υψηλής τάσεως  
19 46520000 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εξαρτημάτων  
20 46691535 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονόμων  
21 46691554 Χονδρικό εμπόριο ομοαξονικών καλωδίων και άλλων ομοαξονικών ηλεκτρικών αγωγών  
22 46471209 Χονδρικό εμπόριο προβολέων και σποτ  
23 46471200 Χονδρικό εμπόριο φωτιστικού εξοπλισμού  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121