Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΒΙΣΚΑΔΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
Διεύθυνση: ΘΡΑΚΗΣ 20, 71304, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Δήμος: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλέφωνο: 2813006774
FAX: 2813006774
e-mail: g.viskadouros@yahoo.gr
Νομική μορφή: ΑΤΟΜΙΚΗ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 71121104 Υπηρεσίες παροχής επιστημονικών τεχνικών συμβουλών γενικά 41202002 Εργασίες διαμόρφωσης ή ανέγερσης κτίσματος ή άλλου είδους κατασκευών (ως αγαθού επένδυσης του άρθρ. 33 παρ. 4 του Κώδικα ΦΠΑ) για ίδια άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών τους 46431200 Χονδρικό εμπόριο ραδιοφωνικού και τηλεοπτικού εξοπλισμού, καθώς και εξοπλισμού βίντεο και DVD 46510000 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού 46521200 Χονδρικό εμπόριο άλλου ηλεκτρονικού εξοπλισμού και εξαρτημάτων 46691500 Χονδρικό εμπόριο επαγγελματικών ηλεκτρικών μηχανημάτων, άλλων ηλεκτρικών συσκευών και υλικών επαγγελματικής ή οικιακής χρήσης 46691568 Χονδρικό εμπόριο συστημάτων ανίχνευσης, ελέγχου και ασφαλείας 62010000 Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων 62030000 Υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικών συστημάτων 62090000 Άλλες δραστηριότητες της τεχνολογίας της πληροφορίας και δραστηριότητες υπηρεσιών ηλεκτρονικών υπολογιστών 71121100 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών μηχανικού 71121300 Υπηρεσίες μηχανικών για ενεργειακά έργα 71121304 Υπηρεσίες εκπόνησης ηλεκτρονικών μελετών κτιρίων 71121800 Υπηρεσίες μηχανικών για έργα τηλεπικοινωνιών και εκπομπής 82301100 Υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίων 85421200 Άλλες υπηρεσίες πρώτης βαθμίδας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 95110000 Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 71121104 Υπηρεσίες παροχής επιστημονικών τεχνικών συμβουλών γενικά check
2 62090000 Άλλες δραστηριότητες της τεχνολογίας της πληροφορίας και δραστηριότητες υπηρεσιών ηλεκτρονικών υπολογιστών  
3 85421200 Άλλες υπηρεσίες πρώτης βαθμίδας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  
4 62010000 Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων  
5 95110000 Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού  
6 41202002 Εργασίες διαμόρφωσης ή ανέγερσης κτίσματος ή άλλου είδους κατασκευών (ως αγαθού επένδυσης του άρθρ. 33 παρ. 4 του Κώδικα ΦΠΑ) για ίδια άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών τους  
7 62030000 Υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικών συστημάτων  
8 82301100 Υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίων  
9 71121304 Υπηρεσίες εκπόνησης ηλεκτρονικών μελετών κτιρίων  
10 71121300 Υπηρεσίες μηχανικών για ενεργειακά έργα  
11 71121800 Υπηρεσίες μηχανικών για έργα τηλεπικοινωνιών και εκπομπής  
12 71121100 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών μηχανικού  
13 46521200 Χονδρικό εμπόριο άλλου ηλεκτρονικού εξοπλισμού και εξαρτημάτων  
14 46691500 Χονδρικό εμπόριο επαγγελματικών ηλεκτρικών μηχανημάτων, άλλων ηλεκτρικών συσκευών και υλικών επαγγελματικής ή οικιακής χρήσης  
15 46510000 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού  
16 46431200 Χονδρικό εμπόριο ραδιοφωνικού και τηλεοπτικού εξοπλισμού, καθώς και εξοπλισμού βίντεο και DVD  
17 46691568 Χονδρικό εμπόριο συστημάτων ανίχνευσης, ελέγχου και ασφαλείας  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121