Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΜΠΑΝΑΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Διεύθυνση: ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ 20, 71409, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Δήμος: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Νομική μορφή: ΑΤΟΜΙΚΗ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 43121202 Εργασίες επιχωματώσεων 43291102 Εργασίες θερμομόνωσης εξωτερικών επιφανειών τοίχων 43291200 Εργασίες τοποθέτησης περιφράξεων και κιγκλιδωμάτων 43310000 Επιχρίσεις κονιαμάτων 43994000 Εργασίες σκυροδέματος 43996000 Εργασίες τοιχοποιίας και οπτοπλινθοδομών
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 43121202 Εργασίες επιχωματώσεων
2 43310000 Επιχρίσεις κονιαμάτων  
3 43291102 Εργασίες θερμομόνωσης εξωτερικών επιφανειών τοίχων  
4 43994000 Εργασίες σκυροδέματος  
5 43996000 Εργασίες τοιχοποιίας και οπτοπλινθοδομών  
6 43291200 Εργασίες τοποθέτησης περιφράξεων και κιγκλιδωμάτων  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.119
SGA