Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΦΥΛΑΞΙΣ FYLAXIS EXCLUSIVE PROTECTION SERVICES ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ε.Ε.
Διακριτικός τίτλος: ΦΥΛΑΞΙΣ FYLAXIS EXCLUSIVE PROTECTION SERVICES Ε.Ε.
Διεύθυνση: ΠΑΠΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 16, 71202, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Δήμος: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλέφωνο: 6932471700
e-mail: atsikala@yahoo.gr
Νομική μορφή: ΕΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 80101200 Υπηρεσίες φύλαξης 52212101 Υπηρεσίες φύλαξης αποσκευών σε σταθμούς λεωφορείων 70221400 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού 70221510 Υπηρεσίες συμβουλών για κανόνες ασφαλείας 74901500 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ασφαλείας 80100000 Δραστηριότητες παροχής ιδιωτικής προστασίας 80101000 Υπηρεσίες παροχής ιδιωτικής προστασίας 80101900 Άλλες υπηρεσίες παροχής προστασίας 81101000 Συνδυασμένες βοηθητικές υπηρεσίες σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους (καθαρισμού, φύλαξης, υποδοχής κλπ) 81211000 Υπηρεσίες γενικού καθαρισμού κτιρίων 81211001 Υπηρεσίες εργολάβου καθαριότητας 81211002 Υπηρεσίες καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων κατοικιών και επαγγελματικών χώρων 81221000 Υπηρεσίες βιομηχανικού καθαρισμού 81221100 Υπηρεσίες καθαρισμού παράθυρων 91041200 Υπηρεσίες προστατευόμενων φυσικών βιοτόπων, περιλαμβανομένης της προστασίας της άγριας πανίδας και χλωρίδας 94991300 Υπηρεσίες προστασίας ειδικών ομάδων 96091200 Υπηρεσίες παροχής συνοδού 96091914 Υπηρεσίες πορτιέρη και παρκαδόρου 96091915 Υπηρεσίες προσωπικού οδηγού αυτοκινήτων
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 80101200 Υπηρεσίες φύλαξης check
2 80101900 Άλλες υπηρεσίες παροχής προστασίας  
3 80100000 Δραστηριότητες παροχής ιδιωτικής προστασίας  
4 81101000 Συνδυασμένες βοηθητικές υπηρεσίες σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους (καθαρισμού, φύλαξης, υποδοχής κλπ)  
5 81221000 Υπηρεσίες βιομηχανικού καθαρισμού  
6 81211000 Υπηρεσίες γενικού καθαρισμού κτιρίων  
7 81211001 Υπηρεσίες εργολάβου καθαριότητας  
8 81211002 Υπηρεσίες καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων κατοικιών και επαγγελματικών χώρων  
9 81221100 Υπηρεσίες καθαρισμού παράθυρων  
10 80101000 Υπηρεσίες παροχής ιδιωτικής προστασίας  
11 74901500 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ασφαλείας  
12 70221400 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού  
13 96091200 Υπηρεσίες παροχής συνοδού  
14 96091914 Υπηρεσίες πορτιέρη και παρκαδόρου  
15 94991300 Υπηρεσίες προστασίας ειδικών ομάδων  
16 91041200 Υπηρεσίες προστατευόμενων φυσικών βιοτόπων, περιλαμβανομένης της προστασίας της άγριας πανίδας και χλωρίδας  
17 96091915 Υπηρεσίες προσωπικού οδηγού αυτοκινήτων  
18 70221510 Υπηρεσίες συμβουλών για κανόνες ασφαλείας  
19 52212101 Υπηρεσίες φύλαξης αποσκευών σε σταθμούς λεωφορείων  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121