Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ELVEA GOLD ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
Διακριτικός τίτλος: ELVEA GOLD TRAVEL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
Διεύθυνση: ΚΑΤΩ ΓΟΥΒΕΣ 32, 70014, ΚΑΤΩ ΓΟΥΒΕΣ
Δήμος: ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλέφωνο: 6974486745
Ιστοσελίδα: http://protypoixenones.gr
Νομική μορφή: ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
Σκοπός Σκοπός της συνιστώμενης με το παρόν Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας είναι: 1] Η εκμετάλλευση οχημάτων κάθε τύπου, η αγορά – πώληση – ενοικίαση αυτών και η παροχή υπηρεσιών κάθε είδους που σχετίζεται με αυτά καθώς και η μεταφορά προσώπων με κάθε είδους μεταφορικού μέσου. 2] Η διαχείριση, εκμετάλλευση, μίσθωση, υπομίσθωση, management, κατασκευή – με αντιπαροχή – εργολαβία ή όχι ακινήτων αστικών, ημιαστικών – αγροτικών – ξενοδοχείων και πώληση αυτών. Η αγορά – πώληση οικοπέδων και ανέγερση οιουδήποτε φύσεως κτισμάτων – διαμερισμάτων – ξενοδοχειακών μονάδων – κτιρίων πάσης φύσεως. 3] Η ίδρυση και λειτουργία μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων και η παροχή κάθε είδους σχετικών υπηρεσιών. 4] Η εμπορία πάσης φύσεως υλικών και κατασκευών. 5] Η εργολαβία ιδιωτικών και δημόσιων έργων, η ανάληψη και εκτέλεση αυτών ή η συμμετοχή στην ανάληψη και εκτέλεση αυτών με άλλες επιχειρήσεις ή ομίλους εργοληπτικών επιχειρήσεων ως και η υπεργολαβικώς ανάληψη και εκτέλεση κάθε έργου, ως και η παροχή υπηρε
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 43291000 Άλλες εργασίες κατασκευαστικών εγκαταστάσεων

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.119
SGA