Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: HOUSE SERVICE TEC ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: HOUSE SERVICE TEC M. Ι.Κ.Ε.
Διεύθυνση: ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 10, 71305, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Δήμος: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλέφωνο: 2810360998
e-mail: pavloshs@gmail.com
Ιστοσελίδα: www.houseservicetec.eu
Νομική μορφή: ΙΚΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 41200000 Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και μη 41203000 Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις) 41204000 Κατασκευαστικές εργασίες για μη οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις) 43211000 Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 43211004 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 43221100 Εργασίες υδραυλικών εγκαταστάσεων και αποχετευτικών αγωγών 43221107 Υπηρεσίες αποφράξεως φρεατίων και άλλων υδραυλικών εγκαταστάσεων 43221108 Υπηρεσίες επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων, με υλικά του επισκευαστή 43221203 Υπηρεσίες εγκατάστασης και συντήρησης συστημάτων ελέγχου κεντρικής θέρμανσης 43291100 Εργασίες μόνωσης 43291101 Εργασίες ηχομόνωσης κτιρίων ή άλλων κατασκευών 43291102 Εργασίες θερμομόνωσης εξωτερικών επιφανειών τοίχων 43291103 Εργασίες θερμομόνωσης σωλήνων ζεστού και κρύου νερού, λεβήτων και αεραγωγών 43291104 Εργασίες μόνωσης κατά των δονήσεων κτιρίων ή άλλων κατασκευών 43291105 Εργασίες πυριμαχοποίησης κτιρίων ή άλλων κατασκευών 43999001 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες, που δεν κατονομάζονται ειδικά, με ίδια υλικά 81211001 Υπηρεσίες εργολάβου καθαριότητας 95221001 Υπηρεσίες επισκευής ψυκτικών και κλιματιστικών συσκευών
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 41200000 Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και μη check
2 43999001 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες, που δεν κατονομάζονται ειδικά, με ίδια υλικά  
3 43211000 Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων  
4 43291101 Εργασίες ηχομόνωσης κτιρίων ή άλλων κατασκευών  
5 43291102 Εργασίες θερμομόνωσης εξωτερικών επιφανειών τοίχων  
6 43291103 Εργασίες θερμομόνωσης σωλήνων ζεστού και κρύου νερού, λεβήτων και αεραγωγών  
7 43291100 Εργασίες μόνωσης  
8 43291104 Εργασίες μόνωσης κατά των δονήσεων κτιρίων ή άλλων κατασκευών  
9 43291105 Εργασίες πυριμαχοποίησης κτιρίων ή άλλων κατασκευών  
10 43221100 Εργασίες υδραυλικών εγκαταστάσεων και αποχετευτικών αγωγών  
11 41204000 Κατασκευαστικές εργασίες για μη οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις)  
12 41203000 Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις)  
13 43221107 Υπηρεσίες αποφράξεως φρεατίων και άλλων υδραυλικών εγκαταστάσεων  
14 43221203 Υπηρεσίες εγκατάστασης και συντήρησης συστημάτων ελέγχου κεντρικής θέρμανσης  
15 43211004 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων  
16 43221108 Υπηρεσίες επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων, με υλικά του επισκευαστή  
17 95221001 Υπηρεσίες επισκευής ψυκτικών και κλιματιστικών συσκευών  
18 81211001 Υπηρεσίες εργολάβου καθαριότητας  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121