Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: LYDAKIS Construction Co Α.Ε.
Διακριτικός τίτλος: LYDAKIS Construction Co
Διεύθυνση: ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 12, 71201, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Δήμος: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλέφωνο: 2810225586
e-mail: lydakis2@gmail.com
Ιστοσελίδα: http://www.lydakis.com
Νομική μορφή: ΑΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 41200000 Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και μη 33200000 Εγκατάσταση βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού 42210000 Κατασκευή κοινωφελών έργων σχετικών με μεταφορά υγρών 42212300 Κατασκευαστικές εργασίες συστημάτων άρδευσης (τάφρων), τροφοδοτικών και δευτερευόντων αγωγών ύδρευσης, μονάδων επεξεργασίας νερού, μονάδων διάθεσης λυμάτων και αντλιοστασίων 42221200 Κατασκευή τοπικών γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και γραμμών επικοινωνιών 42222000 Κατασκευαστικές εργασίες κοινωφελών έργων ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών 42990000 Κατασκευή άλλων έργων πολιτικού μηχανικού π.δ.κ.α. 43110000 Κατεδαφίσεις 43120000 Προετοιμασία εργοτάξιου 43130000 Δοκιμαστικές γεωτρήσεις 43210000 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 43220000 Υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης 43221107 Υπηρεσίες αποφράξεως φρεατίων και άλλων υδραυλικών εγκαταστάσεων 43290000 Άλλες κατασκευαστικές εγκαταστάσεις 43291200 Εργασίες τοποθέτησης περιφράξεων και κιγκλιδωμάτων 43310000 Επιχρίσεις κονιαμάτων 43320000 Ξυλουργικές εργασίες 43321007 Εργασίες τοποθέτησης μεταλλικών στέγαστρων, θερμοκηπίων κλπ 43330000 Επενδύσεις δαπέδων και τοίχων 43340000 Χρωματισμοί και τοποθέτηση υαλοπινάκων 43390000 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώματος 43910000 Δραστηριότητες κατασκευής στεγών 43911000 Εργασίες κατασκευής στεγών 43990000 Άλλες εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες π.δ.κ.α. 43991000 Εργασίες στεγάνωσης 46691403 Χονδρικό εμπόριο επαγγελματικών ηλεκτρικών συσκευών ή συσκευών υγραέριου, για την παραγωγή τροφίμων και ποτών, ζαχαροπλαστείων, εστιατορίων και παρόμοιων επιχειρήσεων 46691513 Χονδρικό εμπόριο ζευγών γεννήτριας με εμβολοφόρους κινητήρες εσωτερικής καύσης στους οποίους η ανάφλεξη γίνεται με συμπίεση 46691900 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων, συσκευών και εξοπλισμού γενικής και ειδικής χρήσης 46901008 Χονδρικό εμπόριο προμήθειας διάφορων ειδών γενικά προς το Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νοσοκομεία, δημοτικά κλπ κοινωφελή ή όχι ιδρύματα και καταστήματα 49421100 Υπηρεσίες μετακόμισης για νοικοκυριά 49421900 Άλλες υπηρεσίες μετακόμισης 56100000 Δραστηριότητες εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης 71121200 Υπηρεσίες μηχανικών για οικοδομικά έργα 77110000 Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 41200000 Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και μη check
2 43990000 Άλλες εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.  
3 43290000 Άλλες κατασκευαστικές εγκαταστάσεις  
4 43390000 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώματος  
5 49421900 Άλλες υπηρεσίες μετακόμισης  
6 43130000 Δοκιμαστικές γεωτρήσεις  
7 56100000 Δραστηριότητες εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης  
8 43910000 Δραστηριότητες κατασκευής στεγών  
9 33200000 Εγκατάσταση βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού  
10 77110000 Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων  
11 43330000 Επενδύσεις δαπέδων και τοίχων  
12 43310000 Επιχρίσεις κονιαμάτων  
13 43911000 Εργασίες κατασκευής στεγών  
14 43991000 Εργασίες στεγάνωσης  
15 43321007 Εργασίες τοποθέτησης μεταλλικών στέγαστρων, θερμοκηπίων κλπ  
16 43291200 Εργασίες τοποθέτησης περιφράξεων και κιγκλιδωμάτων  
17 43210000 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις  
18 42222000 Κατασκευαστικές εργασίες κοινωφελών έργων ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών  
19 42212300 Κατασκευαστικές εργασίες συστημάτων άρδευσης (τάφρων), τροφοδοτικών και δευτερευόντων αγωγών ύδρευσης, μονάδων επεξεργασίας νερού, μονάδων διάθεσης λυμάτων και αντλιοστασίων  
20 42990000 Κατασκευή άλλων έργων πολιτικού μηχανικού π.δ.κ.α.  
21 42210000 Κατασκευή κοινωφελών έργων σχετικών με μεταφορά υγρών  
22 42221200 Κατασκευή τοπικών γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και γραμμών επικοινωνιών  
23 43110000 Κατεδαφίσεις  
24 43320000 Ξυλουργικές εργασίες  
25 43120000 Προετοιμασία εργοτάξιου  
26 43220000 Υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης  
27 43221107 Υπηρεσίες αποφράξεως φρεατίων και άλλων υδραυλικών εγκαταστάσεων  
28 49421100 Υπηρεσίες μετακόμισης για νοικοκυριά  
29 71121200 Υπηρεσίες μηχανικών για οικοδομικά έργα  
30 46691900 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων, συσκευών και εξοπλισμού γενικής και ειδικής χρήσης  
31 46691403 Χονδρικό εμπόριο επαγγελματικών ηλεκτρικών συσκευών ή συσκευών υγραέριου, για την παραγωγή τροφίμων και ποτών, ζαχαροπλαστείων, εστιατορίων και παρόμοιων επιχειρήσεων  
32 46691513 Χονδρικό εμπόριο ζευγών γεννήτριας με εμβολοφόρους κινητήρες εσωτερικής καύσης στους οποίους η ανάφλεξη γίνεται με συμπίεση  
33 46901008 Χονδρικό εμπόριο προμήθειας διάφορων ειδών γενικά προς το Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νοσοκομεία, δημοτικά κλπ κοινωφελή ή όχι ιδρύματα και καταστήματα  
34 43340000 Χρωματισμοί και τοποθέτηση υαλοπινάκων  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121