Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΜΙΧΑΗΛ ΕΠΤΑΜΗΝΙΤΑΚΗΣ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΠΤΑΜΗΝΙΤΑΚΗ Ο.Ε.
Διακριτικός τίτλος: CELLGENEA ΚΡΗΤΗΣ
Διεύθυνση: ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛ 20, 71202, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Δήμος: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλέφωνο: 2810228656
e-mail: cellgenea_biogenea.her@hotmail.com
Νομική μορφή: ΟΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 52291901 Υπηρεσίες διαμεσολάβησης στη μεταφορά αγαθών 66121200 Υπηρεσίες μεσιτείας αγαθών 66221001 Υπηρεσίες ασφαλιστικού πράκτορα 70221305 Υπηρεσίες συμβούλου σε θέματα προώθησης πωλήσεων 70221000 Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών διαχείρισης 71121906 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για νέα προϊόντα 66199101 Υπηρεσίες εταιρειών παροχής επενδυτικών συμβουλών 70223000 Άλλες υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών 82301200 Υπηρεσίες διοργάνωσης εμπορικών εκθέσεων
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 52291901 Υπηρεσίες διαμεσολάβησης στη μεταφορά αγαθών check
2 70223000 Άλλες υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών  
3 66221001 Υπηρεσίες ασφαλιστικού πράκτορα και ασφαλιστικού συμβούλου  
4 82301200 Υπηρεσίες διοργάνωσης εμπορικών εκθέσεων  
5 71121906 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για νέα προϊόντα  
6 66199101 Υπηρεσίες εταιρειών παροχής επενδυτικών συμβουλών  
7 66121200 Υπηρεσίες μεσιτείας αγαθών  
8 70221000 Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών διαχείρισης  
9 70221305 Υπηρεσίες συμβούλου σε θέματα προώθησης πωλήσεων  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.119