Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ENSER - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: ENSER Α.Ε.
Διεύθυνση: ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΜΑΤΘΑΙΑΚΗ 43, 71305, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Δήμος: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλέφωνο: 2813010469
FAX: 2810823339
e-mail: nikxou@gmail.com
Ιστοσελίδα: www.enser.gr
Νομική μορφή: ΑΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 38112101 Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων 38111000 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων 38112103 Υπηρεσίες αποκομιδής μπαζών και άλλων απορριμμάτων, με διάθεση κάδων 38115900 Υπηρεσίες διάθεσης άλλων μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων π.δ.κ.α. 38212100 Υπηρεσίες υγειονομικής ταφής απορριμμάτων 45111202 Χονδρικό εμπόριο αυτοκινήτων οχημάτων ειδικής χρήσης π.δ.κ.α. 45202105 Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής άλλων αυτοκινήτων οχημάτων, με υλικά και ανταλλακτικά 46691994 Χονδρικό εμπόριο ταμιευτήρων, δεξαμενών, κάδων και παρόμοιων δοχείων από πλαστικές ύλες 46691995 Χονδρικό εμπόριο ταμιευτήρων, δεξαμενών, κάδων και παρόμοιων δοχείων, από σίδηρο, χάλυβα ή αλουμίνιο 47767803 Λιανικό εμπόριο απολυμαντικών 52101900 Άλλες υπηρεσίες αποθήκευσης 71114102 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου 74901300 Υπηρεσίες παροχής περιβαλλοντικών συμβουλών 77120000 Ενοικίαση και εκμίσθωση φορτηγών 77390000 Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων μηχανημάτων, ειδών εξοπλισμού και υλικών αγαθών π.δ.κ.α. 81221200 Υπηρεσίες εξειδικευμένου καθαρισμού 81291000 Άλλες υπηρεσίες καθαρισμού 81291903 Υπηρεσίες οδοκαθαρισμού 81301000 Υπηρεσίες φυσικού τοπίου 82111000 Συνδυασμένες διοικητικές υπηρεσίες γραφείου
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 38112101 Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων check
2 52101900 Άλλες υπηρεσίες αποθήκευσης  
3 81291000 Άλλες υπηρεσίες καθαρισμού  
4 77390000 Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων μηχανημάτων, ειδών εξοπλισμού και υλικών αγαθών π.δ.κ.α.  
5 77120000 Ενοικίαση και εκμίσθωση φορτηγών  
6 47767803 Λιανικό εμπόριο απολυμαντικών  
7 82111000 Συνδυασμένες διοικητικές υπηρεσίες γραφείου  
8 38112103 Υπηρεσίες αποκομιδής μπαζών και άλλων απορριμμάτων, με διάθεση κάδων  
9 38115900 Υπηρεσίες διάθεσης άλλων μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων π.δ.κ.α.  
10 71114102 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου  
11 81221200 Υπηρεσίες εξειδικευμένου καθαρισμού  
12 81291903 Υπηρεσίες οδοκαθαρισμού  
13 74901300 Υπηρεσίες παροχής περιβαλλοντικών συμβουλών  
14 38111000 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων  
15 45202105 Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής άλλων αυτοκινήτων οχημάτων, με υλικά και ανταλλακτικά  
16 38212100 Υπηρεσίες υγειονομικής ταφής απορριμμάτων  
17 81301000 Υπηρεσίες φυσικού τοπίου  
18 45111202 Χονδρικό εμπόριο αυτοκινήτων οχημάτων ειδικής χρήσης π.δ.κ.α.  
19 46691994 Χονδρικό εμπόριο ταμιευτήρων, δεξαμενών, κάδων και παρόμοιων δοχείων από πλαστικές ύλες  
20 46691995 Χονδρικό εμπόριο ταμιευτήρων, δεξαμενών, κάδων και παρόμοιων δοχείων, από σίδηρο, χάλυβα ή αλουμίνιο  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121