Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΚΟΥΤΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: ΚΟΥΤΡΗΣ Α.Ε.
Διεύθυνση: ΒΙΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, 71601, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Δήμος: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλέφωνο: 2810382500
Ιστοσελίδα: www.koutris.com
Νομική μορφή: ΑΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 49411903 Οδικές μεταφορές άλλων εμπορευμάτων, με φορτηγό αυτοκίνητο διεθνών μεταφορών και με οδηγό ιδιοκτήτη 45111000 Χονδρικό εμπόριο αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων 45111100 Χονδρικό εμπόριο επιβατηγών μηχανοκίνητων οχημάτων 45311000 Χονδρικό εμπόριο ανταλλακτικών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων 46711310 Χονδρικό εμπόριο ορυκτελαίων και λιπαντικών 47308103 Λιανικό εμπόριο λιπαντικών ελαίων πετρελαίου, ορυκτελαίων, άλλων λιπαντικών, βαρέων παρασκευασμάτων π.δ.κ.α. 49411901 Οδικές μεταφορές άλλων εμπορευμάτων με φορτηγό αυτοκίνητο με οδηγό ιδιοκτήτη 49411102 Οδικές μεταφορές φορτηγού αυτοκινήτου ψυγείου διεθνών μεταφορών, με οδηγό μη ιδιοκτήτη 49411902 Οδικές μεταφορές άλλων εμπορευμάτων με φορτηγό αυτοκίνητο με οδηγό μη ιδιοκτήτη 49411904 Οδικές μεταφορές άλλων εμπορευμάτων, με φορτηγό αυτοκίνητο διεθνών μεταφορών και με οδηγό μη ιδιοκτήτη 49412000 Υπηρεσίες ενοικίασης φορτηγών οχημάτων με χειριστή 52101100 Υπηρεσίες αποθήκευσης υπό ψύξη 52101900 Άλλες υπηρεσίες αποθήκευσης 52101901 Υπηρεσίες προετοιμασίας (συσκευασία, συντήρηση κλπ), προς αποθήκευση αγροτικών προϊόντων 52291000 Υπηρεσίες πρακτορείων μεταφορών εμπορευμάτων 52291902 Υπηρεσίες διαμεταφοράς εμπορευμάτων 52291904 Υπηρεσίες ναυτιλιακών πρακτόρων 52291907 Υπηρεσίες τοπικής συγκέντρωσης και διανομής εμπορευμάτων 53201101 Ταχυμεταφορές εγγράφων και αντικειμένων 66221000 Δραστηριότητες ασφαλιστικών πρακτόρων και μεσιτών 68101100 Αγοραπωλησία κτιρίων κατοικιών και οικοπέδων για κτίρια κατοικιών 68201201 Υπηρεσίες εκμίσθωσης ή διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοικία, με υπαγωγή σε Φ.Π.Α. 77121000 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης φορτηγών 79111000 Υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων για κρατήσεις μεταφοράς 82111000 Συνδυασμένες διοικητικές υπηρεσίες γραφείου 49411101 Οδικές μεταφορές φορτηγού αυτοκινήτου ψυγείου διεθνών μεταφορών, με οδηγό ιδιοκτήτη
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 49411903 Οδικές μεταφορές άλλων εμπορευμάτων, με φορτηγό αυτοκίνητο διεθνών μεταφορών και με οδηγό ιδιοκτήτη check
2 52101900 Άλλες υπηρεσίες αποθήκευσης  
3 68101100 Αγοραπωλησία κτιρίων κατοικιών και οικοπέδων για κτίρια κατοικιών  
4 66221000 Δραστηριότητες ασφαλιστικών πρακτόρων και μεσιτών  
5 47308103 Λιανικό εμπόριο λιπαντικών ελαίων πετρελαίου, ορυκτελαίων, άλλων λιπαντικών, βαρέων παρασκευασμάτων π.δ.κ.α.  
6 49411901 Οδικές μεταφορές άλλων εμπορευμάτων με φορτηγό αυτοκίνητο με οδηγό ιδιοκτήτη  
7 49411902 Οδικές μεταφορές άλλων εμπορευμάτων με φορτηγό αυτοκίνητο με οδηγό μη ιδιοκτήτη  
8 49411904 Οδικές μεταφορές άλλων εμπορευμάτων, με φορτηγό αυτοκίνητο διεθνών μεταφορών και με οδηγό μη ιδιοκτήτη  
9 49411101 Οδικές μεταφορές φορτηγού αυτοκινήτου ψυγείου διεθνών μεταφορών, με οδηγό ιδιοκτήτη  
10 49411102 Οδικές μεταφορές φορτηγού αυτοκινήτου ψυγείου διεθνών μεταφορών, με οδηγό μη ιδιοκτήτη  
11 82111000 Συνδυασμένες διοικητικές υπηρεσίες γραφείου  
12 53201101 Ταχυμεταφορές εγγράφων και αντικειμένων  
13 52101100 Υπηρεσίες αποθήκευσης υπό ψύξη  
14 52291902 Υπηρεσίες διαμεταφοράς εμπορευμάτων  
15 68201201 Υπηρεσίες εκμίσθωσης ή διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοικία, με υπαγωγή σε Φ.Π.Α.  
16 77121000 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης φορτηγών  
17 49412000 Υπηρεσίες ενοικίασης φορτηγών οχημάτων με χειριστή  
18 52291904 Υπηρεσίες ναυτιλιακών πρακτόρων  
19 52291000 Υπηρεσίες πρακτορείων μεταφορών εμπορευμάτων  
20 52101901 Υπηρεσίες προετοιμασίας (συσκευασία, συντήρηση κλπ), προς αποθήκευση αγροτικών προϊόντων  
21 79111000 Υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων για κρατήσεις μεταφοράς  
22 52291907 Υπηρεσίες τοπικής συγκέντρωσης και διανομής εμπορευμάτων  
23 45311000 Χονδρικό εμπόριο ανταλλακτικών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων  
24 45111000 Χονδρικό εμπόριο αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων  
25 45111100 Χονδρικό εμπόριο επιβατηγών μηχανοκίνητων οχημάτων  
26 46711310 Χονδρικό εμπόριο ορυκτελαίων και λιπαντικών  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.119