Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: RACKETPROF ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
Διακριτικός τίτλος: RACKETPROF
Διεύθυνση: ΕΠΙΜΕΝΙΔΟΥ 30, 71202, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Δήμος: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλέφωνο: 6974054059
e-mail: account@kosmostravel.gr
Ιστοσελίδα: www.kosmosinvestment.gr
Νομική μορφή: ΙΚΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 66199901 Υπηρεσίες λήψης και διαβίβασης χρηματιστηριακών εντολών 66199101 Υπηρεσίες εταιρειών παροχής επενδυτικών συμβουλών 66199902 Υπηρεσίες φύλαξης χρεογράφων 66111101 Υπηρεσίες λειτουργίας χρηματιστηρίων αξιών 66111102 Υπηρεσίες λειτουργίας χρηματιστηρίων εμπορευμάτων 66301101 Υπηρεσίες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων 64191201 Υπηρεσίες διαχείρισης τραπεζικών ομολόγων από φορείς άλλους από τράπεζες 64193001 Υπηρεσίες μίσθωσης χρηματοθυρίδων σε τράπεζες
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 66199901 Υπηρεσίες λήψης και διαβίβασης χρηματιστηριακών εντολών check
2 66301101 Υπηρεσίες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων  
3 64191201 Υπηρεσίες διαχείρισης τραπεζικών ομολόγων από φορείς άλλους από τράπεζες  
4 66199101 Υπηρεσίες εταιρειών παροχής επενδυτικών συμβουλών  
5 66111101 Υπηρεσίες λειτουργίας χρηματιστηρίων αξιών  
6 66111102 Υπηρεσίες λειτουργίας χρηματιστηρίων εμπορευμάτων  
7 64193001 Υπηρεσίες μίσθωσης χρηματοθυρίδων σε τράπεζες  
8 66199902 Υπηρεσίες φύλαξης χρεογράφων  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121